Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri

2017-12-31
Bu çalışmada öğretmenlerin maruz kaldıkları şiddetin sıkığının, görünümlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının nitel ve nicel bilimsel veriler ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır. Okul ortamında vukuu bulan şiddet oldugusunu araştırmacılarca sıkca ele alınan bir konudur. Ancak yapılan çalışmalar daha çok fiziksel ve siber ortamda gerçekleşen akran zorbalıklarına odaklanmaktadır. Oysa okullarda şiddetin öğrenciden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğretmene, veliden öğretmene veya öğretmenden veliyede yönelik olabileceği konusu ihmal edilmektedir. Bu çalışmada nitel ve nicel veriler derlenerek öğretmenlere yönelik şiddetin sıklığı, doğası ve ilgili değişkenleri araştırılacaktır.
Citation Formats
Ö. Erdur Baker, D. Özel, Y. Boz, and M. A. Padır, “Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59662.