Geleneksel ve Alternatif Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Öğretmen Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme

2016-12-31
Seferoğlu, Gölge
Taner, Gülden
Bu çalışmanın amacı MEB okullarında çalışan öğretmenlerin mesleki niteliklerini incelemektir. Çalışmanın odak grubunu, MEB okullarında en çok üç yıldır görev yapan eğitim fakültesi mezunları ile alternatif yollardan mesleğe başlayan öğretmenler oluşturacaktır. Mesleki yeterlik tanımları ışığında, MEB bünyesinde görevli öğretmenlerden kendilerini bir öğretmen olarak çeşitli açılardan değerlendirmeleri, eğitim geçmişlerinin etkinliği ve aldıkları eğitimin mesleki başarıları üzerindeki rolü hakkında yorum yapmaları beklenmektedir.Kendilerine verilecek olan bir ankette önce öğretmen eğitimi geçmişleri ile ilgili detaylı bilgi istenecek ve daha sonra bazı mesleki yeterlik tanımları ışığında, çeşitli alanlarda kendilerini ne kadar yeterli gördükleri konusunda bir öz değerlendirme yapmaları istenecektir.Bu çalışmadan elde edilen sonuçları eğitim fakültelerinin gerekliliği ve fen edebiyat fakültelerinden mezun sertifikalı öğretmenlerin öğretmen ihtiyacını nitelikli bir şekilde karşılayıp karşılayamayacağı konusundaki tartışmalara ışık tutacaktır. Aynı zamanda eğitim fakültelerinde verilen geleneksel eğitimin ve çeşitli pedagojik formasyon sertifikası programları ile uygulanan alternatif yöntemlerin, verimliliği ve etkinliği üzerine yorumlar yapılabilecek; aynı zamanda halen görev yapmakta olan öğretmenlerin mesleki nitelikleri ve kendilerini zayıf hissettikleri mesleki alanlar hakkında bilgi sağlanabilecektir.
Citation Formats
G. Seferoğlu and G. Taner, “Geleneksel ve Alternatif Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Öğretmen Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61547.