Anasınıfı Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Aile Birlikteliği, Aile Eğitimi ve Aile Katılımı Farkındalıklarının İncelenmesi

2018-12-31
Erken çocukluk döneminde sağlanan kaliteli eğitim çocukların tüm alanlardaki gelişimleri üzerinde doğrudan ve kalıcı olumlu etkilere sahip olduğu için (Camilli ve diğerleri, 2010), okul öncesi dönemde bulunan çocukların öğrenmesi ve gelişiminde öğretmen son derece önemli bir role sahiptir (Barnett, 2004). Alan yazın eğitimde anahtar rol oynayan öğretmenlerin çeşitli rolleri olduğunu göstermektedir. Bunlardan bazıları eğitimde idareci, yönetici, başlatıcı, danışman ve kolaylaştırıcı rol üstlenmeleridir (Petterson ve diğerleri, 2004). Bu rollere ek olarak da, sağlıklı bir öğretmen-veli işbirliği sağlamak, Şahin ve Ünver (2005)’e göre öğretmenin bir diğer görevidir. Bu sağlıklı iş birliğinin gerçekleşmesiyse taraflar arasında gerçekleştirilecek ikili iletişimlere dayanır.Aynı amaç doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler aile katılımı, aile eğitimi ve aile birlikteliği kavramlarıyla ifade edilmektedir. Bahsi geçen bu üç kavram dönüşümlü olarak birbirleri yerine kullanılmasına rağmen, her biri kendi özel anlamlarına sahiptir. Bu kavramların asıl amacı çocuklarının eğitim sürecinde ebeveynleri aktif kılmak olsa da, ilgili alan yazında bu üç kavramın arasında ne gibi farklar olduğuna değinen bir çalışmaya araştırmacıların bilgisi dahilinde rastlanmamıştır. Bu sebepler doğrultusunda bu projenin temel amacı eğitim vermekte olan okul öncesi öğretmenlerinin ebeveynleri çocuklarının eğitim süreçlerine dahil etmek konusundaki görüşlerini ve bu alandaki uygulamaları incelemektir.
Citation Formats
H. Ö. Demircan, “Anasınıfı Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Aile Birlikteliği, Aile Eğitimi ve Aile Katılımı Farkındalıklarının İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59805.