Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması

2018-12-31
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006). Böylesi bir desteğin sağlanmasında bazı faktörlerin göz önünde bulundurulması çocukların günlük hareketinin desteklenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Öğretmen tutumu, yetkinliği ve yeterliği, okulun iç ve dış mekan olanakları, eğitim ve öğretim programının içeriği ve aile tutumu bu proje kapsamında odaklanılması düşünülen faktörler arasındadır.
Citation Formats
S. Sevimli Çelik and H. Ö. Demircan, “Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62099.