60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sürdürülebilir Yaşam Çerçevesinde Çevrelerini Nasıl Algıladıklarının İncelenmesi

2013-12-31
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının sürdürülebilir yaşam perspektifi açısından çevrelerini ve çevre-insan etkileşimini nasıl algıladıklarının incelenmesidir. Yapılacak olan araştırma kapsamında sürdürülebilir kalkınma için eğitim temelli bir program tasarımı yapılacak ve 60-72 aylık öğrenci grubuna sahip iki okul öncesi eğitim kurumunda uygulaması gerçekleştirilecektir. Tasarlanacak olan sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamındaki 50 adet etkinlik yapılandırıcı yaklaşım temel alınarak çocukların aktif katılımı sağlanarak uygulanacaktır. Etkinliklerin alt başlıklarını su tasarrufu, doğal kaynaklar, küresel ısınma, toprak kirliliği, tüketim vs. gibi konular oluşturmakla beraber bu temel konular bir araç olarak kullanılarak insan-çevre ilişkisi çocuklara oyun, drama, fen, matematik, türkçe, alan gezileri ve sanat gibi konu alanları ile 60-72 aylık okul öncesi çocuklarının gelişimsel özelliklerine uygun bir şekilde aktarılacaktır. Çalışmanın sonunda, etkinliklerin nasıl uygulandığı, değerlendirildiği, öğrenci yorumları ve öğretmenlerden gelenler geri dönütlerin olduğu bir kitap elde edilmesi planlanmaktadır. Böylece, özellikle uygulamaya dayalı olacak olan bu kitap sadece öğretmenler ve okul öncesi eğitimciler için değil, aileler için de bir rehber kılavuz olma özelliği taşıyacak ve ülkemizin bu anlamda uygulamaya yönelik kaynak eksikliği bir parça giderilmeye çalışılacaktır.
Citation Formats
R. Olgan, “60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sürdürülebilir Yaşam Çerçevesinde Çevrelerini Nasıl Algıladıklarının İncelenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61494.