Aziridinil Fosfonatların Sentezi İçin Yeni Metod Geliştirilmesi

2009-12-31
Bu projede aziridinilfosfonatların sentezi için yeni bir yöntem geliştirilmesi amaçlamıştır. Bunun için çok kolay sentezlenebilen asetilfosfonattan baslanmıştır. Klasik Gabriel- Cromwell yönteminde sentezlenmesi zor ve pahalı bir bileşik olan vinilfosfonattan başlanmaktadır. Asetilfosfonat baz (DBU) ile enolatına sonrada tosil klorürle tosilatına dönüştürülmüştür. Son basamakta benzilamin kullanılarak aziridinil fosfonat elde edilmiştir. Proje kapsamında optimizasyon çalışmaları (alfa- tosilfosfonatın yüksek verimle elde edilmesi için farklı çözücüler denenmesi, uygun sıcaklık, tepkime derişimi, amin miktarı gibi) yapılarak aziridinilfosfonatların yüksek verimle elde edilmesi sağlanmıştır. Bu projenin devamında farklı aminler kullanılarak yeni aziridinilfosfonatlar sentezlenecektir. Sentezlenen yeni bileşiklerin biyolojik aktiviteri biyoloji bölümüyle ortak çalışılarak araştırılacaktır. Literatürde bu bileşiklerin biyolojik aktivite çalışmaları yapılmamıştır. Sonuç olarak projede aziridinilfosfonatların sentezi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem kullanılarak yeni bileşikler sentezlenip biyolojik aktivite çalışmaları yapılacaktır.

Suggestions

Aziridin Ana İskeletine Sahip Aminoalkol, Fosfor-Fosfor Oksit ve Fosfonik Asit Kiral Yapılarıyla Organik Bileşiklerin Asimetrik Sentezi
Doğan, Özdemir; Beksultanova, Nurzhan (null; 2016-09-08)
Aziridinli bileşikler gerek doğal bileşiklerin yapılarını oluşturup biyolojik aktivite göstermeleri gereksede bir çok önemli organik bileşiğin ön maddesi olarak kullanılmaları bakımından Organik Kimya için önemlidir. Son yıllarda bu bileşiklerin kiral türevleri hazırlanıp hem metal katalizörlerle hemde organokatalizör olarak kullanılıp bir çok organik bileşiğin asimetrik sentezi gerçekleştirilmiştir. Grubumuz aminoalkol türevi aziridin yapısına sahip kiral bileşikler sentezleyerek kiral ligand-metal kataliz...
Aziridin ana iskeletine sahip aminoalkol fosfor fosfor oksit ve fosfonik asit kiral yapılarıyla organik bileşiklerin asimetrik sentezi
Doğan, Özdemir (null; 2016-09-08)
Aziridinli bileşikler gerek doğal bileşiklerin yapılarını oluşturup biyolojik aktivite göstermeleri gereksede bir çok önemli organik bileşiğin ön maddesi olarak kullanılmaları bakımından Organik Kimya için önemlidir. Son yıllarda bu bileşiklerin kiral türevleri hazırlanıp hem metal katalizörlerle hemde organokatalizörolarak kullanılıp bir çok organik bileşiğin asimetrik sentezi gerçekleştirilmiştir. Grubumuz aminoalkol türevi aziridin yapısına sahip kiral bileşikler sentezleyerek kiral liga...
Aziridinil Fosfonik Asitlerin Sentezi, Antibakteriyel ve Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması
Doğan, Özdemir(2019-06-15)
Organik fosforik asit türevleri literatürde çok iyi bilinen yapılar olmakla birlikte bunların çok yakın türevi olan fosfonik asitler çok az bilinen ve çalısılmıs yapılardır. O nedenle bu proje kapsamında amacımız literatürde bilinmeyen yeni, kiral ve rasemik halde aziridinil fosfonik asit türevi bilesikleri sentezlemek, yapılarını tanımlamak (karakterize etmek) ve sonrasında da bu bilesiklerin yine literatürde ilk kez biyolojik aktivitelerini arastırmaktır. Bu amaç dogrultusunda bir seri kiral ve rase...
Aziridinil Fosfatların Organik Sentezi Ve Antimikrobyal özelliklerinin Belirlenmesi.
Gözen, Ayşe Gül(2013-12-31)
Bu projenin amacı aziridinil fosfonatların organik sentezini yapmak ve antimikrobiyal özelliklerini tespit etmektir.Aziridinil fosfonatların biyolojik aktiviteleri bilinmektedir;ancak bu bileşiklerin esterlerinin antimikrobiyal özellikleri daha önce çalışılmamıştır. Bu gerekçe ile proje kapsamında aziridinil fosfonatların organik sentezi gerçekleştirilecek, sentezlenen bu bileşiklerin bakteri ve fungus büyümesi üzerine etkileri MIC ve disk difüzyon ölçümleriyle belirlenecektir. Aziridinil fosfonatların orga...
Mezogözenekli, Alumina Esaslı Ve Nanoyapılı Katalizörler İle Dimetil Eter Sentezi.
Doğu, Timur(2011-12-31)
Bu proje kapsamonda alternatif dizel yakıtı olarak bilinen dimetil eter sentezi için mezogözenekli alumina esaslı yeni katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve aktivite testleri planlanmıştır. Dimetil eter sentez gazından üretilebilecek önemli bir petrol dışı bir yakıt alternatifidir. Katalizör daha önce laboratuvarımızda geliştirilmiş olan mezogözenrkli malzeme sentez yöntemi kullanılarak sentezlenecektir. Katalizör test sistemi laboratuvarımızda mevcuttur. Katalizörlerin aktivite ve seçimlilikleri test...
Citation Formats
Ö. Doğan, “Aziridinil Fosfonatların Sentezi İçin Yeni Metod Geliştirilmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59827.