Aziridinil Fosfonatların Sentezi İçin Yeni Metod Geliştirilmesi

2009-12-31
Bu projede aziridinilfosfonatların sentezi için yeni bir yöntem geliştirilmesi amaçlamıştır. Bunun için çok kolay sentezlenebilen asetilfosfonattan baslanmıştır. Klasik Gabriel- Cromwell yönteminde sentezlenmesi zor ve pahalı bir bileşik olan vinilfosfonattan başlanmaktadır. Asetilfosfonat baz (DBU) ile enolatına sonrada tosil klorürle tosilatına dönüştürülmüştür. Son basamakta benzilamin kullanılarak aziridinil fosfonat elde edilmiştir. Proje kapsamında optimizasyon çalışmaları (alfa- tosilfosfonatın yüksek verimle elde edilmesi için farklı çözücüler denenmesi, uygun sıcaklık, tepkime derişimi, amin miktarı gibi) yapılarak aziridinilfosfonatların yüksek verimle elde edilmesi sağlanmıştır. Bu projenin devamında farklı aminler kullanılarak yeni aziridinilfosfonatlar sentezlenecektir. Sentezlenen yeni bileşiklerin biyolojik aktiviteri biyoloji bölümüyle ortak çalışılarak araştırılacaktır. Literatürde bu bileşiklerin biyolojik aktivite çalışmaları yapılmamıştır. Sonuç olarak projede aziridinilfosfonatların sentezi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem kullanılarak yeni bileşikler sentezlenip biyolojik aktivite çalışmaları yapılacaktır.
Citation Formats
Ö. Doğan, “Aziridinil Fosfonatların Sentezi İçin Yeni Metod Geliştirilmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59827.