Aziridin ana iskeletine sahip aminoalkol fosfor fosfor oksit ve fosfonik asit kiral yapılarıyla organik bileşiklerin asimetrik sentezi

2016-09-08
Aziridinli bileşikler gerek doğal bileşiklerin yapılarını oluşturup biyolojik aktivite göstermeleri gereksede bir çok önemli organik bileşiğin ön maddesi olarak kullanılmaları bakımından Organik Kimya için önemlidir. Son yıllarda bu bileşiklerin kiral türevleri hazırlanıp hem metal katalizörlerle hemde organokatalizörolarak kullanılıp bir çok organik bileşiğin asimetrik sentezi gerçekleştirilmiştir. Grubumuz aminoalkol türevi aziridin yapısına sahip kiral bileşikler sentezleyerek kiral ligand-metal katalizörleriyle organik bileşiklerin enantioseçici sentezini gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda grubumuzda bu bileşiklerin fosfor ve fosfor oksit türevleride sentezlenerek hem metal katalizörlerle hem de organokatalizör olarak kullanılıp asimetrik sentezler gerçekleştirilimiştir. Son bir kaç yıl içerisinde de yine aziridin yapısı içeren kiral fosfonik asit türevi bileşikler sentezlenerek bu bileşiklerin farklıorganik tepkimelerde organokatalizör olarak etkileri araştırılmıştır. Bu sunumda yukarıda bahsedilen üç farklı tür kial aziridinli bileşiklerin asimetrik sentezlerde uygulamaları ve elde edilen sonuçlar anlatılacaktı
Citation Formats
Ö. Doğan, “Aziridin ana iskeletine sahip aminoalkol fosfor fosfor oksit ve fosfonik asit kiral yapılarıyla organik bileşiklerin asimetrik sentezi,” presented at the III. Ulusal Organik Kimya Kongresi (5 - 08 Eylül 2016), Trabzon, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84447.