Hide/Show Apps

Aziridin ana iskeletine sahip aminoalkol fosfor fosfor oksit ve fosfonik asit kiral yapılarıyla organik bileşiklerin asimetrik sentezi

2016-09-08
DOĞAN, ÖZDEMİR