İstanbul Yeni Camii Hünkar Kasrı Camlarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi.

2010-12-31
Aygün, Rüveyde Sezer
1. Amaç ve Gerekçe Anadolu'da Ortaçağ'dan Endüstri Devrimine kadar olan dönemdeki cam üretiminin tarihçesi, yapısal özellikleri çok az bilinmektedir. Nedeni bu konuda sistematik çalışmaların azlığıdır.Bu projede İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı camlarının hammadde özellikleri, bileşenleri, üretim yöntem(ler)i ve bozulmuşluk durumları arkeometrik yöntemlerle çalışılıp değerlendirilecektir. 2.1. Konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Yeni Cami inşaatı Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663 de tamamlanmıştır. Bu dönem, cami'ye başta ikinci bir minare olmak üzere türbe, medrese, sübyan mektebi, darülkurra, çarşı, sebil ve çeşme, cami içerisine de bir hünkâr kasrı eklenmiştir, ancak bu yapılardan bir bölümü zamanımıza ulaşamamıştır (Yücel, 1975; Özgümüş, 2009). Birkaç kez onarılan Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda son olarak 2009 yılında alçı revzenlerin bir kısmı yenilenmiş ve kırık camlar değiştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında, incelenmek üzere cam parçaları ve alçı çerçeve parçası toplanmıştır (Özgümüş, 2009). 2.2. Araştırmanın kapsamı ve zamana bağlı iş planı Proje kapsamında, camı ve alçı çerçeve örnekleri arkeometrik yöntemlerle incelenecektir. Proje aşamaları: •Örneklerin belgelenmesi ve kodlanması •Renk tanımının yapılması; Munsell ve CIELab Renk Sistemi •Örneklerin mikroskop ile incelenmesi ve; Örneklerin kimyasal özellikleri ve mineral içerikleri incelenecektir. Kullanılacak analitik yöntemler: - Element içeriğinin belirlenmesi; ICP-OES ve SEM-EDX - Mineral türü, taneciklerin dokusu ve dağılımı; Raman Spektroskopisi, SEM, FTIR ve XRD Proje ekibinin proje kapsamındaki iş akışı: 1 – 3. Aylar 4 - 6. Aylar 7 - 9. Aylar 5, 7, 6, 8 1, 2, 4, 6, 8 2, 4, 6 10 - 11. Aylar 12. Ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [1] Prof. Dr. R. Sezer Aygün,[2] Prof. Dr. Şahinde Demirci,[3] Prof. Dr. Ömür Bakırer,[4] Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu,[5] Doç. Dr. Üzlifat Özgümüş,[6] Dr. Ali Akın Akyol,[7] Serra Kanyak (M.A.),[8] Selver Tekin 2.3.Konunun güncel ve evrensel olarak üreteceği ek bilgi ve/veya teknoloji Bu çalışma sonunda dönemin cam türü, kullanılan kumun kaynağı, renk verici maddeler, yapımında kullanılan teknik veya teknikler belirlenmiş olacaktır. Sonuçlar daha önce yapılan Orta Çağ cam çalışmaları ile karşılaştırılarak dönemler arasında cam teknolojisindeki gelişim veya değişim belirlenmeye çalışılacaktır.
Citation Formats
R. S. Aygün, “İstanbul Yeni Camii Hünkar Kasrı Camlarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59831.