Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi

2015-11-12
Doğal kaynakların büyük bir hızla tüketildiği ve sanayileşmenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, yenilenebilir kaynakların sanayinin bu ihtiyacını karşılamak için kullanılması hem ekonomik hem de çevresel etkenlerden dolayı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Lignoselülozik biyokütleler olarak da bilinen bitki kökenli atık maddeleri, çeşitli ön işlem metotlarıyla enzimatik hidrolize hazır hale getirip, hidroliz sonucunda oluşan şekerleri karbon kaynağı olarak kullanabilen uygun microorganizmaların da kullanımıyla oldukça ucuz maliyete laktik asit ya da biyoetanol üretimi mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada lignin içeriği yüksek olan mısır koçanı, talaş gibi biyokütleler ile lignin açısından fakir olan portakal kabuğu, nar kabuğu gibi meyve kabukları kullanılmıştır. Lignin içeriği yüksek olan biyokütleler için alkali ön işlem metodu kullanılarak, enzimatik hidroliz sonucu oluşan toplam şeker miktarı arttırılmıştır. Enzimatik hidroliz deneyleri, farklı substratlar için farklı enzim miktarları kullanılarak, 0.05 M, 4.8 pH ‘da 50ºC’de gerçekleştirilmiştir. Enzimatik hidroliz sonucu oluşan toplam indirgen şeker miktarı DNS ile glikoz miktarı ise ayrıca kan şekeri ölçüm cihazı ile belirlenmiştir. Portakal kabuklarıiçin selülolitik enzimlerin yanı sıra pektolitik enzimler de kullanılmış ve 0.25 gram selülolitik enzime ek olarak 250 mikrolitre pektinaz enzimi ilave edildiğinde toplam glikoz konsantrasyonunun 10 g/l’den 20 g/l ye arttığı bulunmuştur.
9. Gıda Mühendisliği Kongresi (2015)

Suggestions

Batı Raman petrolünün ikincil veya üçüncül üretim yöntemi olarak yüzey aktifleyici madde içeren su enjeksiyonu ile üretilmesinin araştırılması
Okandan, Ender(1977)
Bu çalışmada ağır petrol içeren Batı Raman Petrol sahasında, üretim verimini arttırmak için yapılan su enjeksiyonuna katılabilecek yüzey aktifleyici maddeler araştırılmış ve yapılan öteleme deneyleri ile üretime olan etkenlikleri gözlenmiştir. Yapılan fazlar arası değme açısı ölçmeleri ile sistemin doğal ıslanımı ve kullanılan kimyasal maddeler ile de kalsit düzeyinde sağlanacak ıslanım değişiklikleri incelenmiştir. Kullanılan kimyasal maddeler arasında .Sodyum-dodesil benzen sulfonat» kalsiyum-lignin-sulfo...
Farklı Püskürtülen Ince Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi
Öztürk, Hasan(2018)
Püskürtme Ince Kaplamalar (PIK?ler), maden kazılarının tahkimatı için kaya yüzeyinepüskürtme olarak uygulanan, hızlı kür alan, göreceli olarak ince (2-5 mm) kaplamalardır.Yüzeye püskürtülerek uygulanan püskürtme beton ve polimer kaplamalar gibi tahkimatlarınçok düsük kaya yerdegistirmelerinde bile tahkimat direnci gösterme özellikleri vardır. Kayayerdegistirmesinin çok fazla oldugu durumlarda, daha esnek olan PIK?ler püskürtme betonaoranla daha üstün tahkimat özelligi göstermektedir.Bu çalısmada PIK?lerin o...
Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Comparative life cycle assessment of uranium recovery from brine
Altay, Melike Benan; Kurt, Zöhre; Department of Environmental Engineering (2022-4-15)
With the increase in world population and the associated increase in raw material, clean water, and energy demands, seeking for innovative and sustainable methods to decrease the human-made environmental footprint becomes a task of utmost importance. Uranium-based atomic energy the generation has an enormous potential to efficiently supply energy demand at the cost of high environmental impact on water bodies. Therefore, estimating the environmental impacts of the uranium recovery systems from desalination ...
Towards more inclusive engagements: Mapping the experiential realities of inclusivity in architectural education
Demirel , Abdullah Eren; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2022-7-28)
With the growing multi-layered and diverse structure of contemporary societies, the notion of inclusivity has become more influential and critical in shaping many fields, including the design of human environments. Based on the conceptual ground of equity, diversity and accessibility, the emphasis is on equal opportunity for diverse individuals to achieve their full potential in life. The complexity and plurality of related concepts and parameters in the studies of inclusivity - built environment relationsh...
Citation Formats
P. Poçan, H. M. Öztop, and H. Hamamcı, “Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi,” presented at the 9. Gıda Mühendisliği Kongresi (2015), Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71367.