Çift Rf Sürümlü 40 Ve 2 Mhz. Plazma Sistemi Ve Lazer Plazma Etkileşmesi Lıbs

2011-12-31
Bilikmen, Kadri Sinan
2 MHz ve 40 MHz ve 600 watt güçünde çift RF güç kaynağı kullanılarak plazma ortamında çeşitli malzemelerin ince film tekniği ile elde edilerek elektriksel özellikleri incelenecektir.

Suggestions

Çift Rf Sürümlü 40 Ve 2 Mhz Plazma Sistemi Ve Lazer Plazma Etkileşmesi Lıbs
Bilikmen, Kadri Sinan(2012-12-31)
Çift RF güç kaynağı ile çalışan plazma sissteminin çalışma koşlları, plazma parametreleri ölçülecek olup çeşitli plazma proseslerinde araştırmalar yapılacaktır. Ayrıca LIBS sistemi ile de plazma spektrumu incelenecektir.
Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2020-01-15)
Bu projede, çift fazlı çeliklerin sekillendirilmesi esnasındaki hasar olusumunu daha dogru ve ayrıntılı bir biçimde analiz etmek amaçlanmıstır. Sekillendirme islemlerinde olusan yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında hasarın daha fazla olacagı hipotezinden yola çıkılarak, bu kosullar altında hasar parametreleri incelenmistir. Esneklik katsayısının hassas bir biçimde ölçülememesinden kaynaklı hasar parametresindeki hata oranını minimuma indirilmistir. Hasar olusumu aynı zamanda mikro bosluk olusumu ile i...
Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2019)
Çift fazlı çelikler (DP), yüksek sertlik ve dayanım (martensit fazı) ve sekillendirilebilirlige (ferritfazı) bir arada sahip olmaları nedeniyle önem kazanmıslardır. Bununla birlikte, endüstriyelsekillendirme yöntemlerinde sekillendirme hızı arttıkça ortamın adiyabatik hale gelmesi,sekillendirilen parçanın sıcaklıgında belirgin bir artısa neden olmaktadır. Bu sıcaklık artısı iseiçyapısal degisiklikler ve plastik akısın dengesizlesmesi yoluyla sekillendirilebilirlik sınırdegerlerinde azalmaya sebep olabilmekt...
Kristal yüzeylerinin taramalı tünelleme mikroskobu ile ultra yüksek vakum koşullarında incelenmesi
Ellialtıoğlu, Recai; Oral, Ahmet(1993-04-01)
Bir ultra yüksek vakum örnek hazırlama ve analiz odası tasarımlandı ve imal edilmek üzere yurt dışına ısmarlandı, ve sonra taramalı tünelleme mikroskobu ve düşü enerjili elektron kırınımı teknikleri yardımıyla ultra yüksek vakum (UHV) koşullarında temiz yarıiletken yüzeylerin incelenmesi için bir sisteme monte edildi. UHV uyumlu STM'nun tasarımı, imali ve testi yapıldı. Bu tasarımda kaba yaklaştırma için piezo kaydırak ile tarama için ayrık elektrotlu piezo tüp kullamhniş olup vakum altında uç ve örnek deği...
Multi scale modeling of dual phase steels with integrated computational materials engineering framework
Bakkalbaşı, Doğucan; Şimşir, Caner; Music, Omer; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-11-21)
In this thesis, process-chain simulation of of Dual-Phase (DP) steels (DP600, DP800) with different chemical compositions and manufacturing histories is performed, in line with Integrated Computational Materials Engineering (ICME) principles. To do this, the required material data is acquired by multi-scale modelling, which enables bi-directional link between the material production processes with the manufacturing processes. The thesis consists of 2 important stages, each of which includes innovation...
Citation Formats
K. S. Bilikmen, “Çift Rf Sürümlü 40 Ve 2 Mhz. Plazma Sistemi Ve Lazer Plazma Etkileşmesi Lıbs,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59857.