Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Çalık, Pınar
Güneş, Hande
ISIYA DAYANIKLI GLUKOZ İZOMERAZ ENZİMİNİN Pichia pastoris İLE HÜCRE DIŞI ÜRETİMİ