FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
POLYHEDRAL OLİGOMERİC SİLSESQUIOXANE (POSS) SOLUBİLİTİES İN SUPERCRİTİCAL CARBON DİOXİDE

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2014-12-31)
POLYHEDRAL OLİGOMERİC SİLSESQUİOXANE (POSS) SOLUBİLİTİES SUPERCRİTİCAL CARBON DİOXİDE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Çalık, Pınar(2015-12-31)
ISIYA DAYANIKLI GLUKOZ İZOMERAZ ENZİMİNİN PICHIA PASTORIS İLE HÜCRE DIŞI ÜRETİMİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Çalık, Pınar(2014-12-31)
ISIYA DAYANIKLI GLUKOZ İZOMERAZ ENZİMİNİN Pichia pastoris İLE HÜCRE DIŞI ÜRETİMİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Tanyeli, Cihangir(2016-12-31)
BİFONKSİYONEL ORGANOKATALİZÖRLERİN FRİEDEL/CRAFTS DOMİNO TİPİ REAKSİYONDA İNCELENMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Yılmaz, İsmail Ömer(2014-12-31)
CYCLOSTRATIGRAPHIC ANALYSIS OF DANIAN PLATFORM CARBONATES AND THEIR PELAGIC COUNTERPARTS IN HAYMANA BASIN, CENTRAL TURKEY
Citation Formats
Ç. Dilek Hacıhabiboğlu, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60644.