Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Gündüz, Ufuk
Erdem, Murat
KARİBDOTOKSİN YÜKLÜ MAGNETİK NANOPARÇACIKLARIN KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİSİ