Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

BAKIR OKSİT NANOPARÇACIKLARININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ