Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Nalbant Esentürk, Emren
Börüban, Cansu
BAKIR NANOPARCACIKLARIN SENTEZLENMESİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ALANLARININ İNCELENMESİ