FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
BİFONKSİYONEL ORGANOKATALİZÖRLERİN FRİEDEL/CRAFTS DOMİNO TİPİ REAKSİYONDA İNCELENMESİ

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Altıner, Demir(2015-12-31)
ANKARA BASENİNDEKİ JURA/KRETASE SINIRININ BİOSTRATİGRAFİK VE SEKANS STRATIGRAFİSİ VERİLERİYLE BELİRLENMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Çalık, Pınar(2014-12-31)
ISIYA DAYANIKLI GLUKOZ İZOMERAZ ENZİMİNİN Pichia pastoris İLE HÜCRE DIŞI ÜRETİMİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Çalık, Pınar(2015-12-31)
ISIYA DAYANIKLI GLUKOZ İZOMERAZ ENZİMİNİN PICHIA PASTORIS İLE HÜCRE DIŞI ÜRETİMİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2014-12-31)
POLYHEDRAL OLİGOMERİC SİLSESQUİOXANE (POSS) SOLUBİLİTİES SUPERCRİTİCAL CARBON DİOXİDE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2015-12-31)
POLYHEDRAL OLİGOMERİC SİLSESQUIOXANE (POSS) SOLUBİLİTİES İN SUPERCRİTİCAL CARBON DİOXİDE
Citation Formats
C. Tanyeli, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60865.