FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJES

2016-12-31
HÜCRE-MALZEME ETKİLEŞİMLERİ VE HÜCRE KADERİ

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Hasırcı, Vasıf Nejat(2015-12-31)
HÜCRE- MALZEME ETKİLEŞİMLERİ VE HÜCRE KADERİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Hasırcı, Vasıf Nejat(2016-12-31)
MİKRODESENLERİN IN VIVO IMPLANT YÜZEYİ-HÜCRE ETKİLEŞİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLEMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Somel, Mehmet(2014-12-31)
YAŞLANMA VE STRESİN BEYİN TRANSKRİPTOMU ÜZERİNDE ETKİLERİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Şahin, Serpil(2015-12-31)
FARKLI FORMÜLASYONLARIN VE İLEM KOŞULLARININ PATATES KROKET KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Şahin, Serpil(2014-12-31)
KURU YAŞLANDIRMA TEKNİKLERİNİN ET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Citation Formats
V. N. Hasırcı, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJES,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60789.