RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN BÜYÜK MEMELİ POPULASYONLARINA ETKİLERİ

2014-12-31
Bilgin, Cemal Can
Elverici, Mert
Durmuş, Mustafa
Özgencil, Kaan
Dünyada ve ülkemizde rüzgar enerji santralleri (RES) sürdürülebilir enerji kaynağı nitelikleriyle giderek daha öne çıkmaktadırlar. Ancak bütün fiziksel yatırımlarda olduğu gibi, inşaat ve işletme aşamalarında doğal yapıda önemli değişikliklere yol açmaktadırlar. Bu projenin amacı, Türkiye’de inşaat veya işletme aşamasında bir dizi RES’in büyük memeli populasyonları açısından sayılar, habitat kullanımı ve gün içi aktivite desenlerinin elde edilmesi, bu yolla RES etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Esas olarak fotokapan tekniğine dayanan çalışmamızda, uydu görüntüsü ve yerinde izlemelere dayalı olarak kapsamlı habitat analizleri de yapılacaktır. Elde edilecek sonuçlar yaban hayatı ekolojisi, yaban hayatı yönetimi ve ÇED çalışmalarına önemli katkıda bulunacaktır.

Suggestions

Türkiye’de Büyük Ölçekli Güneş Enerjisi Santrallerinden Kaynaklı Olası “Isı Adası” Etkisinin İncelenmesi
Akınoğlu, Bülent Gültekin; Turan, Raşit; Yılmaz, Ayşen(2017-12-31)
Günümüzde eldesi büyük oranda fosil yakıtlara (petrol, doğal gaz, kömür) bağlı enerji ihtiyacı; bu yakıtların getirdiği bölgesel ve küresel düzeydeki çevre kirlilikleri, enerji verimliliğine ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir-temiz enerji kaynaklarının kullanım oranlarının arttırılması konularını ön plana çıkarmıştır. Bugün güneş enerjisinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri, güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine çevirebilme özelliği ile günlük yaşamda, küçükten büyüğe birçok alanda uygulamay...
Calcination and characterization of clays obtained from cement plants of Türkiye
Yeşilyurt, Oğul Can; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2023-1)
With the increasing concern regarding global warming, alternative methods to improve the sustainability of cement manufacturing gained attraction. Partial cement substitution with supplementary cementitious materials (SCM) carries a huge potential to improve sustainability or even performance when optimized properly. The commonity of the clay deposits provides a huge advantage to the clays as SCM, but due to vast differences in composition and behavior, proper characterization of the clays is required. In t...
TARIMSAL KAYNAKLI KIRLETİCİLERDEN ATRAZİNİN DOĞAL ATENÜASYON İLE GİDERİLEBİLME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE SAHAYA UYGULANABİLİRLİĞİNİN MODELLENMESİ
Kurt, Zöhre(2018-12-31)
Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi güçlü bir biçimde kimyasal üretime ve tüketimine bağlıdır. Bu kimyasallar ağırlıklı olarak tarım, otomotiv, tekstil, inşaat ve kağıt ürünleri endüstrisinde kullanılmaktadır. Herhangi bir kimyasalın üretimi ve tüketilmesi kaçınılmaz olarak yakın çevresel kaynakların kirlenmesine neden olmaktadır. Endüstride kullanılan kimyasalların potansiyel arıtılabilirliğini araştırmak ve toksik kimyasalların kullanımını en aza indirecek yollar bulmaya çalışmak, endüstrinin çevresel etkil...
GENERATION AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF GUSTY FLOWS IN WIND TUNNELS
Andırın, Mert Ali; Uzol, Oğuz; Perçin, Mustafa; Department of Aerospace Engineering (2022-6-16)
Wind tunnels are designed to operate at low turbulence intensities, which makes it unfeasible to study the turbulent and gusty flows that are observed in nature and in engineering applications. To conduct such studies number of unconventional methods are adopted in wind tunnels, one of which is the use of active grids. Active grids consist of motor-driven rods which accommodate flaps and they are generally placed at the inlet of wind tunnel test sections. By regulating the motion of the agitator wings, flow...
RÜZGAR TÜRBİNİ ROTORLARI İÇİN KALIN KANAT PROFİLLERİNİN HAD SİMÜLASYONLARI
Orbay Akcengiz, Ezgi; Sezer Uzol, Nilay (null; 2019-10-03)
Bu çalışmada rüzgar türbini rotorlarında kullanılan çeşitli kalın kanat profillerinin üzerindeki akış simülasyonları daimi ve zamana bağlı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak yapılmıştır. Kalın kanat profilleri genellikle büyük rüzgar türbini rotorlarının kanat tasarımında tercih edilmektedir. Kanat profilinin kalınlığı, kanatların dış kısımlarında aerodinamik performans açısından, kanatların kök kısmına yaklaştıkça ise hem yapısal hem de aerodinamik performans gereksinimleri açısından artmak...
Citation Formats
C. C. Bilgin, M. Elverici, M. Durmuş, and K. Özgencil, “RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN BÜYÜK MEMELİ POPULASYONLARINA ETKİLERİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60991.