RÜZGAR TÜRBİNİ ROTORLARI İÇİN KALIN KANAT PROFİLLERİNİN HAD SİMÜLASYONLARI

2019-10-03
Bu çalışmada rüzgar türbini rotorlarında kullanılan çeşitli kalın kanat profillerinin üzerindeki akış simülasyonları daimi ve zamana bağlı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak yapılmıştır. Kalın kanat profilleri genellikle büyük rüzgar türbini rotorlarının kanat tasarımında tercih edilmektedir. Kanat profilinin kalınlığı, kanatların dış kısımlarında aerodinamik performans açısından, kanatların kök kısmına yaklaştıkça ise hem yapısal hem de aerodinamik performans gereksinimleri açısından artmaktadır. Bu tür kanat profilleri için doğru aerodinamik özelliklerin hem deneylerle hem de sayısal analizlerle elde edilmesi büyük ölçüde ayrılan akışlardan dolayı oldukça zordur. Bu çalışmada, seçilen kalın kanat profillerinin HAD simülasyonları gerçekleştirilerek akış karakteristikleri incelenmiş ve sonuçlar literatürdeki mevcut deneylerle karşılaştırılmıştır.

Suggestions

GENERATION AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF GUSTY FLOWS IN WIND TUNNELS
Andırın, Mert Ali; Uzol, Oğuz; Perçin, Mustafa; Department of Aerospace Engineering (2022-6-16)
Wind tunnels are designed to operate at low turbulence intensities, which makes it unfeasible to study the turbulent and gusty flows that are observed in nature and in engineering applications. To conduct such studies number of unconventional methods are adopted in wind tunnels, one of which is the use of active grids. Active grids consist of motor-driven rods which accommodate flaps and they are generally placed at the inlet of wind tunnel test sections. By regulating the motion of the agitator wings, flow...
RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN "TOPLUMSAL DUYARLILIK" DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ
Ataöv Demirkan, Anlı(2016-12-31)
Sürdürülebilirliği bir şemsiye strateji olarak ele aldığımızda, insan-ekoloji ilişkisinin anlaşılması ve bu ilişki sonucu üretilen soyut, insan ile ilgili alanların ve fiziksel mekanların belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu ilişkiler içerisinde sürdürülebilir enerji üretim araçlarının ve teknolojilerinin gelişimi ve toplum ile olan bağının kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin pratiğe dönüştürülmesi üzerine düşündüğümüzde bu çalışma, rüzgardan enerji üretim süreçlerinin toplumsal duy...
RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN BÜYÜK MEMELİ POPULASYONLARINA ETKİLERİ
Bilgin, Cemal Can; Elverici, Mert; Durmuş, Mustafa; Özgencil, Kaan(2014-12-31)
Dünyada ve ülkemizde rüzgar enerji santralleri (RES) sürdürülebilir enerji kaynağı nitelikleriyle giderek daha öne çıkmaktadırlar. Ancak bütün fiziksel yatırımlarda olduğu gibi, inşaat ve işletme aşamalarında doğal yapıda önemli değişikliklere yol açmaktadırlar. Bu projenin amacı, Türkiye’de inşaat veya işletme aşamasında bir dizi RES’in büyük memeli populasyonları açısından sayılar, habitat kullanımı ve gün içi aktivite desenlerinin elde edilmesi, bu yolla RES etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Esas olarak...
FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF SERS SUBSTRATES VIA LASER INDUCED PHOTOCHEMICAL SURFACE ROUGHENING OF SILICON
Akbıyık, Alp; Bek, Alpan; Department of Physics (2022-6-10)
In this thesis, Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) substrates are fabricated using laser assisted chemical etching of silicon as a surface nanostructuring technique. As a novel method of control over the structuring parameters, the incident laser illumination is spatially modified via a Digital Micromirror Device (DMD) that enable fast and uniform fabrication of complex structures. Onto the photochemically nanostructured silicon surfaces, silver and gold films are deposited by thermal evaporation or...
DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ: TEMEL TİPİ SEÇİMİVE DENİZ TABANI ZEMİN ARAŞTIRMALARI
Huvaj Sarıhan, Nejan; Baidol, Yelaman (2019-10-05)
Bu çalışmada deniz üstü rüzgar türbinleri için kullanılabilen farklı temel tipleri, temel tipi seçimini etkileyen faktörler ve gerekendeniz tabanızemin araştırma çalışmaları ele alınmıştır. Dünyada farklı ülkelerde deniz üstü rüzgar türbin temelleri ile ilgili kullanılmakta olan mevcut uluslararası standardlar incelenereközet olarak sunulmuştur. Bu bildirinin amacı deniz üstü rüzgar enerjisi ile ilgili yapılması gereken deniz tabanı saha araştırmaları ile ilgili genel bir bilgilendirme sunmakt...
Citation Formats
E. Orbay Akcengiz and N. Sezer Uzol, “RÜZGAR TÜRBİNİ ROTORLARI İÇİN KALIN KANAT PROFİLLERİNİN HAD SİMÜLASYONLARI,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2019/09/004.pdf.