Hide/Show Apps

Mikroyapıların Mekanik Davranışlarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi

2017-12-31
Özerinç, Sezer
Temel, Sadik
Pınar, Abdullah Çağlar
Nigar, Bariş
Turan, Ecem
Ergül, Kaan
Mikroyapılı malzemeler, örneğin nanokristalli metaller, nanokatmanlı kompozitler ve ince filmler, yüksek akma dayanımları ve aşınmaya olan dirençleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük gelecek vaat etmektedirler. Ayrıca mikroyapılardan oluşan mikro elektro-mekanik sistemler de ivme sensörleri başta olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Tek fazlı malzemeler de üretim tekniklerine bağlı olarak mikro-ölçekte bazı özellikler gösterebilirler, örneğin 3 boyutlu yazıcı ürünü parçalar, katmanları birbirine bağlayan arayüzeylerde mikro ölçekte oluşumlar bulundurabilirler. Tüm bu farklı mikroyapıların mekanik analizleri, ilgili malzemelerin mekanik davranışlarının ve fonksiyonelliklerinin anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Deneysel olarak yapılan mekanik ölçümlerin doğru yorumlanması ve çeşitli mikroyapıların mekanik davranışlarının masraflı deneyler öncesinde yaklaşık olarak öngörülmesi için sonlu elemanlar analizi büyük avantaj sağlamaktadır. Bu kapsamda önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı 5 yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmalarına destek olacak bir simülasyon sisteminin kurulması ve bu sistem aracılığıyla sonlu elemanlar analizi araştırmalarının yapılmasıdır.