Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´nin Rolünün İncelenmesi

2018-12-31
Yanık, Tülin
Aydın Son, Yeşim
Aerts Kaya, Fatima
Uçkan Çetinkaya, Duygu
Ulum, Bariş
Hematopoetik kök hücreler (HKH), kök hücre nişi olarak da adlandırılan özel bir mikroçevrede bulunur. Bu mikrocevrede mezenkimal kök hucreler (MKH), endotelyal hücreler (EH), retiküler hücreler bulunur. Perivasküler mikroortamda bulunan EH, MKH, makrofajlar ve HKH yaşamını ve kemik iliği rejenerasyonunu düzenler.Nörotransmitter nöropeptit Y (NPY), makrofajlardan ve osteoblastlardan salınır. NPY, immün ve kemik hücre homeostazını veya bu yapıların vasküler yeniden yapılanmasını, kemik iliği hücrelerinde ifade edilen Y reseptörüyle düzenlerler. Hibernasyonda HKH'ler sıklıkla trabeküler endosteuma yakın bulunurlar. İhtiyaç duyulduğunda bu hücreler çoğalır ve farklılaşır, stres ve yaralanmalarda salgılanan büyüme faktörleri ile hücre döngüsüne girerler. NPY eksikliğinde, HKH’lerin sayıları düşmekte ve kemik iliği rejenerasyonu bozulmaktadır. Önerilen projenin amacı, NPY ve NPY reseptör sinyal yolağı etkisiyle HKH'lerin uyku durumuna geri dönmesi ve HKH havuz boyutu ile kemik iliği fonksiyonunun korunmasında sessizliğin rolünün ortaya çıkmasına ilişkin anahtar bir mekanizmanın belirlenmesidir.
Citation Formats
T. Yanık, Y. Aydın Son, F. Aerts Kaya, D. Uçkan Çetinkaya, and B. Ulum, “Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´nin Rolünün İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61377.