ÇOK TANELİ METALLERDE BÜYÜKLÜĞE BAĞLI PLASTİSİTE DAVRANIŞININ MİKROMEKANİK MODELLENMESİ

2016-12-31
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapı seviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahip araçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamen malzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür. Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristal yapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mikro yapı etkileri (örneğin tane boyutu, kafes kusurları ve katışkılar), gradyan etkileri (düzgün olmayan deformasyon alanı sebebi ile oluşan kafes kıvrımı) ve yüzey kısıtlamaları (örneğin sert kaplamalar veya serbest arayüzler) yüzünden farklı davranmaktadılar. Bu etkiler malzemenin büyüklüğü ve benzersiz mikro yapısı sebebi ile daha güçlü veya zayıf tepki vermesine yol açabilir. Bu büyüklüğe bağlı malzeme tepkisi, formülasyonlarında malzeme uzunluk ölçeği bulunmadığı için, standart sürekli ortamlar plastisite teorisi tarafından modellenememektedir. Ölçeğe bağlı mekanik yanıtın kapsanmasının bir yolu da gerinim gradyanlarının temel (malzeme model) kanuna katılmasından geçmektedir ki bu da çoğu gerinim gradyan plastisite teorisinin başlangıç noktasıdır. Bu araştırmanın amacı çok kristalli farklı mikro yapı özelliklerine ve boyutlarına sahip metal malzemelerin davranışlarının gerinim gradyan kristal plastisite modeli çerçevesinde analiz edilmesidir.
Citation Formats
T. Yalçınkaya, “ÇOK TANELİ METALLERDE BÜYÜKLÜĞE BAĞLI PLASTİSİTE DAVRANIŞININ MİKROMEKANİK MODELLENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62045.