Hide/Show Apps

Bilimsel Ve Teknolojik Değer Üretiminde Ekoller Ve Türkiye (bt-Duet)

Kalkınma ile bağdaştırılan Araştırma ve Geliştirme'nin, öncelikle kendi süreçsel ve yapısal karakteristiğinin kalkındırılması (J. Stanley Metcalfe, Uwe Cantner, Knowledge of Growth, Growth of Knowledge, 2004 ), sektör farkındalığı ve akademik farkındalık oluşturabilmek adına ön plana alınmasına bağlıdır. Türkiye'de bilimsel araştırmaların profilinin bu şekilde gen haritasının çıkartılması ve ekollerin teorik ve uygulamadaki ne derecede yerleşik olduğu ve bu yerleşikliğin oluşturacağı güvenilirliği, ülke içi ve ülke dışı kolabrosyonların bu algılanabilir ve güven duyulabilir yapıcılığını, tez yazacak olan üniversite öğrencilerinden sektör işbirliklerine değin uzanan bir yelpazede, bilgi ve iletişim platfomlarında bilgisel olarak ön plana almak daha kolaydır. Bu gen haritasının sağladığı, yazılan tezler ve makalelerdeki disiplinler içi veya disiplinler arası dallanmalar, ülke içi ve ülke dışı kolabrasyonlar ile, bilim ve teknoloji ekonomik ve sosyal çıktısında teorik ve uygulamalı eldeler olarak üniversite ve sektör arasında yeni bir sembol ve belirteçler sağlanmasında etkin olacağı, Türkiye'de Bilim ve Teknoloji alanında üretimin hızlanmasına, iç ve dış yatırımların akademik bilgi üretiminin istikrarı ve basamaklı sürerli gelişimin yine akademik işbirliği ve endüstriyel kollaborasyonlar ve yatırımlar seviyesinde teşvik edeceği (Raymond Florax, Henk Folmer, 1992) dolaysız, tetikleyici bir mekanizma olarak katkıda bulunacağı açıktır.