Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları

2000-01-01
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adayları- nın biyolojinin temel konularındaki kavram yanılgılarını saptamak ve bu kavram yanılgılarının nedenlerini biyoloji eğitimi alanındaki öğretim üyeleri ile görüşerek belirlemektir. Bu araştırınada, 33 sorudan oluşan Genel Biyoloji Kavram Yanılgısı Testi geliştirilmiş ve 186 biyoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Test; ekoloji, bitki biyolojisi, sindirim sistemi, solunum, boşaitım sistemi, enzim, osmoz ve difüzyon, hücre bölünmesi, sınıflandırma ve besin ağı gibi biyoloji öğretim programının temel konularını içermektedir. Yapılan analizlerin sonuçları, öğretmen adayları- nın biyolojinin temel konularında kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri Tanım ve Örnekler Oluşturma
Ubuz, Behiye (2015-08-01)
Bu araştırma, son sınıfda bulunan sınıf öğretmeni adaylarının piramit kavramına ilişkin bilgilerini, oluşturdukları tanım ve örneklendirmeleri inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde son sınıfta öğrenim gören 2’si kız 2’si erkek toplam 4 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada kull...
Sınıf öğretmeni adaylarının prizma bilgileri: tanım ve örnekler oluşturma
Gökbulut, Yasin; Ubuz, Behiye (2013-04-01)
This study aimed to investigate prospective primary teacher’s knowledge on prism by exploring the definitions and examples generated by them. Four prospective teachers participated in the study. The five open ended questions used in the study as the data collection tool require drawing an example, explaining the properties, drawing different examples, constructing different definitions, and constructing examples from daily life related to prism. Definitions and examples generated by the participants about p...
Preservice science teachers perception of professin with metaphorical images and reasons of choosing teaching as a profession.
Güzel Stichert, Elif; Çakıroğlu, Jale; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2005)
This study indented to explore preservice elementary and secondary science teacher̕s perception of their professional roles and investigate their reasons of choosing teaching as a profession. To explore the perception of professional roles, metaphorical images were also used as a tool. The present study was conducted during the spring semester of 2004-2005 academic year with a total number of 441 (n=287 females; n=153 males and n=1 gender not provided) senior preservice elementary and secondary science teac...
Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri
Boz, Yezdan (2008-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Ankara’da iki farklı üniversitenin orta öğretim kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih etme nedenlerini incelemektir. Çalışmaya 38 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerini anlayabilmek için onlardan iki açık uçlu soruya cevap vermeleri istenmiştir. Bu cevaplar incelendikten sonra kategoriler oluşturulmuştur. Verilerin analizi, katılımcıların daha çok içsel ve dış etkenlerden dolayı öğretmen olmayı istediklerini ortaya ...
Citation Formats
C. Öztekin, Y. Çapa Aydın, and Ö. Yılmaz Tüzün, “Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 140–147, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88274.