Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Topraklarından Latin Amerika'ya Göç Ve Latin Amerika'da Osmanlı Kimliği: Küba Örneği

2012-12-31
Bu proje ile yakınçağda Osmanlı topraklarından Latin Amerikaya olan göçün Küba örneğinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kendilerine "El Turco" denilen grup ile temasa geçilerek Türkiye ile Küba arasındaki tarihsel bağlantıların kültürel tarafı incelenecektir. Proje ayrıca üniversitemiz ile bölge üniversiteleri arasında akademik işbirliği ağlarının oluşturulmasını da amaçlamaktadır.
Citation Formats
G. Tülüveli, “Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Topraklarından Latin Amerika’ya Göç Ve Latin Amerika’da Osmanlı Kimliği: Küba Örneği,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61482.