Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının Değer-İnanç-Norm Teorisine Göre Açıklanması: İklim Değişikliği Örneği

2013-12-31
Öztekin, Ceren
Hiğde, Emrah
Sürdürülebilir bir gelecek doğal kaynakların korunması ve tüketilmeden kullanılmasını gerektirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, ormanların yok edilmesi ve kentleşme gibi birçok problemlerden dolayı doğa tahrip edilmekte, doğal kaynaklar büyük bir hızla tüketilmektedir. Mevcut yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve gelecek kuşakların da en az bizim kadar kaliteli yaşayabilmelerine olanak yaratılması için insan-çevre etkileşiminin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu etkileşimin en önemli noktası ise, çevre korumacı davranışlardır. Bu davranışların topluma aktarılmasında ve yaygınlaştırılmasında öğretmenler çok önemli bir role sahiptirler. Bu doğrultuda, önerilen araştırmada Değer-İnanç-Norm Kuramı ışığında Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede fen ve teknoloji öğretmenliği yapacak öğretmen adaylarının iklim değişikliğine ilişkin çevre dostu davranışlarını psikolojik ve bilişsel değişkenler (değer yönelimleri, çevreyle ilgili dünya görüşleri, iklim değişikliği hakkındaki genel inançları ve iklim değişikliğine dair epistemik inançlar) kullanılarak açıklanması ve iklim değişikliği davranış modeli oluşturulması amaçlanmıştır.
Citation Formats
C. Öztekin and E. Hiğde, “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının Değer-İnanç-Norm Teorisine Göre Açıklanması: İklim Değişikliği Örneği,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61503.