Hide/Show Apps

66-90 aylık çocukların hazır bulunuşluklarına ilişkin, ince motor, el-göz koordinasyon becerilerinin yaş, cinsiyet ve okul öncesi eğitim durumlarına göre karşılaştırılması

2013-12-31
Kirazcı, Sadettin
Harmancı Başkut, Yasemin
Yeni Türk Eğitim Sistemi’nin 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Sonucu 12 (4+4+4) yıllık zorunlu eğitimi kabul edilmesiyle, ilköğretime başlama yaşı 66 aylık belirlenmiştir. Bu kapsamda İlkokul birinci sınıfına başlayan 66-90 aylık çocukların gelişimlerine ilişkin mevcut durumlarını (boy-kilo endeksi, büyük motor kas gelişimi, denge) ölçmek ve tanımlamak, ince motor beceri ve el-göz koordinasyon becerilerini yaş gruplarına, cinsiyete ve okul öncesi eğitim alıp almadıklarına göre karşılaştırma yapmak bu çalışma planlanmıştır.