SOVYET SONRASI GÜRCİSTAN'DA IDP'LERE (ÜLKE İÇİNDE YERLERİNDEN OLMUŞ KİŞİLER) İLİŞKİN SOSYOLOJİK, SİYASİ VE HUKUKİ GELİŞMELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

2016-12-31
Bu projenin amacı, Sovyet sonrası Gürcistan'da IDP'lerin (ülke içinde yerinden olmuş kişilerin) durumunu çalışmaktır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Gürcistan, Osetya ve Abhazya'da yaşanan çeşitli çatışmalarla yüz yüze gelmiştir. Sonuç olarak Gürcistan'da günümüzde yaklaşık 256000 IDP bulunmaktadır. Bu veri, Gürcistan devletinin hakimiyet sağladığı sınırlar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Zira Gürcistan içinde birer de facto devlet kuran Güney Osetya Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti içerisindeki IDP'ler hakkında istatistiki veriler kısıtlıdır. IDP'lerin deneyimledikleri sorunlar ve maruz kaldıkları insan hakları ihlalleri ile Gürcistan devletinin ve sınırları içerisinde bulunan iki de facto devletin IDP'ler hakkındaki tutumlarının yanı sıra; Bu proje aynı zamanda ulusal ve uluslararası örgütlerin sağladığı korunma, insani yardım ve hukuki destek konularını irdelemeyi ve konunun karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlamaktadır.
Citation Formats
A. Aydıngün and H. E. Gürsoy Erdenay, “SOVYET SONRASI GÜRCİSTAN’DA IDP’LERE (ÜLKE İÇİNDE YERLERİNDEN OLMUŞ KİŞİLER) İLİŞKİN SOSYOLOJİK, SİYASİ VE HUKUKİ GELİŞMELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61535.