Öğretmen duyguları ve öğrenci duyguları: duygu düzenleme stratejileri, özyeterlik inançları, öğretmen tükenmişliği ve öğretimin niteliği nasıl ilişkililer?

2018-12-31
Çapa Aydın, Yeşim
Çalik, Başak
Önerilen bu tez çalışması ortaokul matematik öğretmenlerinin akademik duyguları, özyeterlik inançları, duygu düzenleme stratejileri, öğretmen tükenmişliği ve onların 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarı duyguları, matematik özyeterlik inançları, öğretimin niteliği ve duygu düzenleme stratejileri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklemini rastgele örnekleme yoluyla seçilen Beyoğlu, Beşiktaş, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Kartal, Kağıthane, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Maltepe ve Şişli ilçelerindeki devlet okullarında çalışan ortaokul matematik öğretmenleri ve onların 7. sınıf öğrencileri oluşturacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada önerilen yapısal model Çoklu Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilecek olup toplanan veriler IBM SPSS 24 ve M-Plus 8 programları ile analiz edilecektir. Analiz sonuçları ışığında elde edilen nicel bulgular ışığında gerekirse öğretmen ve öğrenci grupları ile odak grup görüşmeleri yapılacaktır.
Citation Formats
Y. Çapa Aydın and B. Çalik, “Öğretmen duyguları ve öğrenci duyguları: duygu düzenleme stratejileri, özyeterlik inançları, öğretmen tükenmişliği ve öğretimin niteliği nasıl ilişkililer?,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61599.