Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi

2015-12-31
Delialioğlu, Ömer
Aşkun, Cengiz Savaş
Polat, Hamza
Bulut, İbrahim Hakkı
Önerilen araştırmanın amacı sosyal ağların öğretim-öğretmen-öğrenci boyutuyla bütünsel olarak ele alıp incelemek ve bu ortamların eğitimi nasıl etkilediğini anlamaktır. Elde edilecek bulgulara dayanarak öğretmenlere bu ortamları derslerinde nasıl kullanabilecekleriyle ilgili yöntemler sunmak ve hem öğretmen hem de öğrencilere karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili pro-aktif çözüm önerileri sunmaktır.
Citation Formats
Ö. Delialioğlu, C. S. Aşkun, H. Polat, and İ. H. Bulut, “Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59733.