Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması

2014-12-31
Topal Yılmaz, Aylin
Yalman, Osman Galip
Voyvoda, Ebru
Çelik, Özlem
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alışveriş merkezleri, kruvaziyer limanlar, oteller, ticaret merkezleri, vb.) de kentsel gelişimin yönlendiricisi olduğu tespit edilmektedir. Kent mekanına dönük bu ilgi, beraberinde eşitsiz ve çelişkili bir sosyo-mekansal yeniden yapılanmayı da getirir. Bu proje, kentsel dönüşümün mekana yansımasının farklı toplumsal ilişkiler ve farklı ekonomik özellikler taşıyan İstanbul ve Ankara gibi kentlerde ortaya çıkardığı ortak ve farklı sonuçları/süreçleri araştırmayı amaçlamaktadır.
Citation Formats
A. Topal Yılmaz, O. G. Yalman, E. Voyvoda, and Ö. Çelik, “Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61527.