Dünya Üniversiteleri Akademik Performanslarının İncelenmesi

2012-01-25
Günümüzdeki rekabet ortamında dünya üniversitelerini çeşitli ölçütlere göre sıralayan sistemler giderek daha fazla ilgi çekmekte, yeni sıralama sistemleri geliştirilmekte ve bu sıralama sistemlerinde kullanılan ölçütler tartışılmaktadır. Akademik performansını değerlendirebilmek ve gelişimini sürdürecek stratejiler üretebilmek için her üniversitenin diğer dünya üniversiteleri arasındaki konumunu bilmeye ihtiyacı vardır. Projenin ikinci aşaması için belirlenen bu temel hedefler URAP sisteminin bilimselliğini, kalitesini ve değerini arttırmak adına gerçekleştirilmesi zorunlu olan çalışmaları kapsamaktadır. Diğer yandan ilk aşamada elde edilen deneyimler de göstermiştir ki yapılması planlanan bu çalışmalar bir çok iş yükünü beraberinde getirmekle birlikte bir çok aşamada profesyonel bir desteğe ihtiyaç olacağını göstermektedir. Sağlanacak bu destekle proje çalışanlarının başarı ölçütü geliştirme, istatistiksel analiz çalışmaları gibi projenin daha çok bilimsel boyutuna yoğunlaşmalarına imkan sunulacaktır. Ayrıca, talep edilen desteklerin URAP sıralama çalışmalarını kurumsallaştırma yolunda büyük katkısı olması beklenmektedir.

Suggestions

Türkiye’de yönetim modalarının firma içi uyarlanma sürecini anlamak: Aktörler, moda etkileşimleri ve çevre ülke konumu
Erçek, Mehmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Çalışmada dört farklı yönetim modasının –Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma, Yalın Üretim ve Kurumsal Karne– Türkiye’deki firma içi uyarlanma süreçleri incelenmekte ve uyarlama sürecine katılan aktörlerin yeni modaların farkına nasıl vardıkları ve birden fazla modayı aynı anda nasıl uyguladıklarına odaklanılmaktadır. Bulgular, Türkiye bağlamında modaların farkına varma ve uygulama safhasında merkez ülkelerdekinin aksine, talep yönlü etkilerin ve özellikle de, işletme grupları veya çokuluslu firmalarla ...
Coğrafya Öğretmenlerine ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Temel Harita Bilgisi Eğitimi: Bir Etki Analizi Çalişmasi
Taneri, Pervin Oya (2020-2-01)
Her meslekte olduğu gibi eğitim alanında görev yapanların da hızla gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve bu yenilikleri mesleklerine uyarlamaları günümüzün en önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için sadece sınıfların yeni teknolojilerle donatılması yeterli değildir; bu teknolojilerin sınıflara başarıyla entegre edilmesi gereklidir. Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ve eğitim teknolojilerini benimsemeleri, bu yaklaşım ve te...
Coğrafya Öğretmenlerine ve Öğretim Elemanlarina Yönelik Temel Harita Bilgisi Eğitimi: Bir Etki Analizi Çalışması
Taneri, Pervin Oya (2020)
Her meslekte olduğu gibi eğitim alanında görev yapanların da hızla gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve bu yenilikleri mesleklerine uyarlamaları günümüzün en önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için sadece sınıfların yeni teknolojilerle donatılması yeterli değildir; bu teknolojilerin sınıflara başarıyla entegre edilmesi gereklidir. Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ve eğitim teknolojilerini benimsemeleri, bu yaklaşım ve tekno...
Evolution Of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective
Beyhan, Burak; Erkılıç, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-12-30)
The aim of this paper is to shed some light on the evolution of Turkish movie cluster in Istanbul via elaboration of, on the one hand, the development of social networks in Turkish cinema by analyzing the relationships between the directors and screenwriters involved in the production of movies, and on the other hand, the importance of role and positions of these agents in the innovativeness in the network. For this purpose, the deterministic methods of social network analysis (SNA) are used together with a...
Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
Citation Formats
N. Baykal, “Dünya Üniversiteleri Akademik Performanslarının İncelenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61612.