Hide/Show Apps

Dünya Üniversiteleri Akademik Performanslarının İncelenmesi

Günümüzdeki rekabet ortamında dünya üniversitelerini çeşitli ölçütlere göre sıralayan sistemler giderek daha fazla ilgi çekmekte, yeni sıralama sistemleri geliştirilmekte ve bu sıralama sistemlerinde kullanılan ölçütler tartışılmaktadır. Akademik performansını değerlendirebilmek ve gelişimini sürdürecek stratejiler üretebilmek için her üniversitenin diğer dünya üniversiteleri arasındaki konumunu bilmeye ihtiyacı vardır. Projenin ikinci aşaması için belirlenen bu temel hedefler URAP sisteminin bilimselliğini, kalitesini ve değerini arttırmak adına gerçekleştirilmesi zorunlu olan çalışmaları kapsamaktadır. Diğer yandan ilk aşamada elde edilen deneyimler de göstermiştir ki yapılması planlanan bu çalışmalar bir çok iş yükünü beraberinde getirmekle birlikte bir çok aşamada profesyonel bir desteğe ihtiyaç olacağını göstermektedir. Sağlanacak bu destekle proje çalışanlarının başarı ölçütü geliştirme, istatistiksel analiz çalışmaları gibi projenin daha çok bilimsel boyutuna yoğunlaşmalarına imkan sunulacaktır. Ayrıca, talep edilen desteklerin URAP sıralama çalışmalarını kurumsallaştırma yolunda büyük katkısı olması beklenmektedir.