Türkiye’de yönetim modalarının firma içi uyarlanma sürecini anlamak: Aktörler, moda etkileşimleri ve çevre ülke konumu

2016-8
Erçek, Mehmet
Çalışmada dört farklı yönetim modasının –Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma, Yalın Üretim ve Kurumsal Karne– Türkiye’deki firma içi uyarlanma süreçleri incelenmekte ve uyarlama sürecine katılan aktörlerin yeni modaların farkına nasıl vardıkları ve birden fazla modayı aynı anda nasıl uyguladıklarına odaklanılmaktadır. Bulgular, Türkiye bağlamında modaların farkına varma ve uygulama safhasında merkez ülkelerdekinin aksine, talep yönlü etkilerin ve özellikle de, işletme grupları veya çokuluslu firmalarla geliştirilmiş sahiplik bağlarının etkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bazı firmaların birden fazla modayı sentetik araç, süreç ve/veya rol tanımları üzerinden harmanladıkları anlaşılırken, bazı firmaların ise modalara ilişkin süreç, rol ve faaliyetleri birbirinden ayrıştırdıkları ve dönemsel olarak bir veya fazlasını diğerlerine oranla önceliklendirdikleri görülmüştür.

Citation Formats
M. Erçek, “Türkiye’de yönetim modalarının firma içi uyarlanma sürecini anlamak: Aktörler, moda etkileşimleri ve çevre ülke konumu,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 43, no. 3, pp. 745–777, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/813.