Hide/Show Apps

Okul Öncesi Ve Okul Dönemindeki Çocuklarda Değerlendirici Anlatıcı Öğelerinin Kullanımının Zihin Kuramının Ve Ortaçlı Cümle Yapılarının Anlaşılmasının Gelişimi: Türkçe Konuşan Ve Türk İşaret Dili Kullanan Çocuklar Arası Karşılaştırma

2012-12-31
Hohenberger, Annette Edeltraud
BAP-yazı Araştırmamızda, 3 ile 11 yaş aralığındaki Türkçe konuşan ve Türk İşaret Dili (TİD) kullanan çocukların anlatılarında değerlendirici anlatı öğelerinin gelişimi ve bu gelişimin zihin kuramı ve tümleç yantümcelerinin anlaşılması ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. 3-4, 7-8 ve 10-11 yaş gruplarında 60 Türkçe konuşan ve 60 TİD kullanan tek dilli çocuktan ve kontrol grubunu oluşturan 10 Türkçe konuşan ve 10 TİD kullanan yetişkinden “Frog, where are you?” (Mayer, 1969) resimli hikaye kitabına bakarak bir anlatı yaratmaları istenecektir. Katılımcılar ayrıca birinci ve ikinci derece zihin kuramı işlemlerine, tümleç yantümcelerinin amlaşılması çalışmasına ve duygusal stroop testine katılacaklardır. Anlatı duygu ile dilin birleşiminin görülebildiği alanlardan biridir (Reilly & Seibert, 2002). Bir taraftan, dil ile duygular gelişimin erken dönemlerinden başlayarak birbirleriyle ilişkilidirler (Hohenberger, 2011). Diğer taraftan ise, ikisi arasında bir değiş tokuş vardır. Daha önceki çalışmalar iletişimde ilk olarak paradilsel duygusal ifadelerin baskın olduğunu göstermektedir. Dilin gelişmesi ile birlikte bu ifadeler azalırken dil iletişimde baskın hale gelir. Daha sonra ikisi birleşirler. Araştırmamızda da bu gelişimsel değişikliği beklemekteyiz. Ayrıca zihin kuramı ve tümleç yantümcelerinin anlaşılması çalışmalarında başarı düzeyinin yaşla birlikte artacağını ve değerlendirici anlatı öğelerinin kullanımı ile ilişkili olacağını beklemekteyiz. Çalışmamızın bulguları daha önceden İngilizce ve Amerikan İşaret Dili’nde elde edilen bulguları test edecektir. Ayrıca TİD’de değerlendirici anlatı öğelerinin kullanımı şimdiye kadar incelenmemiştir. Bu bakımdan çalışmamız bu dilin yapısının anlaşılmasına katkıda bulunacaktır