Hide/Show Apps

Nesnelerin İnterneti ile Bulut Hesaplama Destekli Dinamik Servis Oluşturma

2015-12-31
Koçyiğit, Altan
Gökalp, Mert Onuralp
Kaya, Mahir
Özarslan, Süleyman
Peker, Serhat
Eren, Pekin Erhan
Bu projenin amacı İnternet protokolleri kullanarak birbirleri ile iletişim kuran akıllı nesnelerin bulundukları ortamdan elde ettikleri bilgileri “Bulut Hesaplama” yardımı ile bir araya getirmek ve anlamlandırarak web servisleri aracılığıyla kullanıcıya sunmaktır. Proje kapsamında akıllı nesnelerden toplanan bilgilerin kullanıcılara hizmet kalitesi gereksinimlerine uygun şekilde sunulması ve veri toplama ve hizmet sunumu için geleneksel ağ yapılarına ek olarak yazılım tanımlı ağ yaklaşımının uygulanabilirliğinin incelenmesi hedeflenmektedir.