İlk Ve Orta Dereceli Okullardabilgi Ve Ağ Güvenliği Konularındaki Bilgi Ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Artırılması.

2014-12-31
Delialioğlu, Ömer
Kaşıkcı, Duygu Nazire
Pancar, Nilay
Bu projenin amacı Türkiye’de ilk ve orta dereceli okullarda kullanılan ve günden güne yaygınlaşan bilişim teknolojileri araçlarının güvenli bir biçimde kullanılabilmesi ve bilginin korunabilmesi için bu okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin bilişim güvenliği konularındaki bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi ve geliştirilmesidir. Bu amaca uygun olarak bir eğitim portalı oluşturulacaktır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bilgilerle okullar için bilgi ve ağ güvenliği konusunda müfredat ve politikalar oluşturulabilir. Ayrıca şu an ki uygulamada okullarda bilgi ve ağ güvenliği doğrudan merkezi yönetim tarafından yapılmaktadır. Fakat bu uygulama bilgisayar ile öğrenmede sıkıntılar doğurabilmektedir. Bazen engelleme programları içeriği düzgün olan siteleri engelleyebilmekteler, öğretmenler kendileri için gerekli olan programları yüklemekte sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Okulların hemen hemen hepsinde bilişim/formatör öğretmenler bulunmaktadır. K9 gibi var olan bir program eğitim sistemimize uyarlanabilir veya yeni bir yazılım geliştirilerek bilgisayarlara kurulabilir ve alt seviyede denetim bu öğretmenlere verilebilir. Politikalar sayesinde de öğretmenler ve öğrenciler görev ve sorumluluklarının bilincinde olacağından dolayı uygulamalar daha dikkatli yürütülecektir. Bu yönde de pilot bir uygulama gerçekleştirilebilir.
Citation Formats
Ö. Delialioğlu, D. N. Kaşıkcı, and N. Pancar, “İlk Ve Orta Dereceli Okullardabilgi Ve Ağ Güvenliği Konularındaki Bilgi Ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Artırılması.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61857.