Hide/Show Apps

Manyetik Potansiyel İçeren Manyeto-Konveksiyon Akışın Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu ile Çözümü

2013-12-31
Tezer, Münevver
Pekmen, Bengisen
Bu projede Maxwell denklemleri, Navier-Stokes denklemleri, enerji denklemi, elektrik akım denklemi ve manyetik potensiyel denklemi ile indüklenmiş manyetik alan denklemleri bir bütün olarak sayısal yöntem ile çözülecektir. Sayısal yöntem olarak karşılıklı sınır elemanları metodu (KSEM), dual reciprocity boundary element method (DRBEM), kullanılacaktır. Projede Manyeto-konveksiyon denklemleri ısı transferi denklemi ile birlikte 2 boyutlu kanal kesitlerinde çözülecek ve akış profilleri, ısı transferi hareketleri, manyetik potensiyel ve elektrik akım davranışları grafikler ile modellenecektir.