Hide/Show Apps

Çapraz difüzyon sistemlerinde model indirgeme yöntemlerinin uygulamaları

2017-12-31
Yücel, Hamdullah
Mülayim, Gülden
Fizik, kimya ve biyolojide bir çok fenomenin modellemesinde karşılaşılan çapraz difüzyon özelliğine sahip reaksiyon- difüzyon sistemlerinin uzayda kesintili Galerkin, zamanda entropi akışına uygun yöntemlerle çözülmesine amaçlanmaktadır. Çok parametreye sahip olan bu sistemlerin etkin çözümleri için model indirgeme yöntemleri uygulanacaktır.