Azerbaycan'da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Kültür Ve Siyasal Seçkinler

2009-12-31
Projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan'da siyasal kültür ve siyasal seçkinlerin özelliklerinin belirlenmesidir. Proje kapsamında, bağımsızlıktan sonraki son on beş yıl içinde siyasal seçkinlerin demokrasi, siyasal sistem, çok partililik, hukukun üstünlüğü ve meşruiyet kavramları hakkında düşünce, algı ve değerlendirilmesi incelenecektir. Proje kapsamında Azerbaycan'da siyasal seçkinlerin aile, eğitim, mesleki kariyer, siyasette deneyim ve siyasal süreçlere katılımları esas alınarak profillerinin çıkartılması da amaçlanmaktadır. Projenin alan araştırması niteliksel araştırma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Citation Formats
A. Ergun Özbolat, “Azerbaycan’da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Kültür Ve Siyasal Seçkinler,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61733.