Yeni Kolinestaraz Aktivatörlerinin Sentezleri

2010-12-31
Demir, Ayhan Sıtkı
Yeni yapida oksimlerin dizaynı, sentezleri ve kolinesteraz inhibitörü özelliklerinin incelenmesi. Oksim sentezleri için degişik substitue aromatik yapılar seçilecek ve hidroksilamin hidroklorür ile reaksiyonu sonucu oksimler sentezlenecetir. Daha sonra saflaştırılacak ve NMR teknikleri ile tanımlanacaktır.
Citation Formats
A. S. Demir, “Yeni Kolinestaraz Aktivatörlerinin Sentezleri,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61763.