Protein Kinaz İnhibitörlerinin Hücre Sinyal Yollarındaki Yeni Hedeflerinin Sistem Biyolojisi Yöntemleri İle Tanımlanması

2016-12-31
Atalay, Rengül
Erşahin, Tülin
ÖZETProtein kinazlar hücresel sinyal ileti yolaklarında anahtar görevi alarak alan hücrenin sağkalım ve ölüm mekanizmalarını kontrol ederler. Son yıllarda kanser tedavisinde kullanılmaya başlayan yeni kanser ilaçlarının büyük çoğunluğunu kinaz inhibitörü kemoterapötik ajanlar oluşturmaktadır. Bu ilaçların büyük çoğunluğunda, doza bağımlı olarak bir tek proteinin değil birden çok proteinin hücre sinyal yollarına etki ettiği gösterilmiştir. Bu bağlamda önerilen bu projenin özgün amacı tedaviye dirençli ve duyarlı karaciğer kanseri hücrelerinde protein kinaz inhibitörü-hücre sinyal yanıtı ilişkisinin PI3K/Akt sinyal yolu inhibitörleri ile sistem biyolojisi yöntemleri kullanılarak belirlenmesidir. Sonuç olarak kullanılacak inhibitörlerin daha önce ilaç yan etkisi olarak ifade edilen ancak son zamanlarda hedef dışı (off-target) etki olarak belirtilen etkileri tanımlanacaktır. Önerilen bu proje kapsamında RNA-Seq transkriptom dizileme verileri geniş ölçekli veri analizi ve sistem biyolojisi yaklaşımı ile analiz edilecektir. Bu etkiler hem kullanılan ilaçların yeni hedefe yönlendirilmesi (drug repurposing) ve yeni ilaç hedeflerinin belirlenmesini sağlayacaktır.
Citation Formats
R. Atalay and T. Erşahin, “Protein Kinaz İnhibitörlerinin Hücre Sinyal Yollarındaki Yeni Hedeflerinin Sistem Biyolojisi Yöntemleri İle Tanımlanması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61990.