Hide/Show Apps

Biyolojik Floresan Komplemantasyon Tekniğinin Protein Etkileşimlerinde Kullanılması Ve Zar Proteinlerine Uygulanması

Proje kapsamında kullanılması öngörülen floresan tekniklerin başında temelleri 1990’lı yıllara dayanan ve prensipte bir bölünmüş protein komplemantasyon tekniği (PCA, İng. protein- fragment complementation assay) olan bölünmüş yeşil protein (İng. Split-GFP) gelmektedir. Biyolojik floresan komplemantasyon (BiFC, İng. biomolecular fluorescence complementation) tekniği olarak da literatürde tanımlanan bölünmüş-GFP tekniği 238 amino asitlik yeşil floresan proteinin floresan özellik göstermeyen iki parçaya ayrılması ve bu parçaların birbirleri ile etkileştikleri test edilen proteinlere klonlama yöntemi ile eklenmesi yolu ile yapılır. Test edilen proteinlerin birbirleri ile etkileşmeleri durumunda yeşil floresan parçaları birleşerek floresan işlevini geri kazanırlar, bu sayede test edilen proteinlerin etkileştikleri bilgisinin yanısıra bu etkileşimin hücre içinde nerede ve ne şartlar altında gerçekleştiği bilgisi gerçek zamanlı olarak test edilebilir. Önerilen bu projede amacımız: Bölünmüş yeşil protein tekniğini kullanarak maya hücrelerinde zar proteinlerinin birbirleri ile etkileşimlerini incelemek ve özellikle GPCR eşleşmlerini çalışmak için görüntüleme tekniklerini optimize etmektir. Bu floresan tekniğin GPCRlere ve maya hücrelerine uyarlanması sırasında edinelecek deneyimler ilerleyen yıllarda gerçekleştirmeyi planladığımız projelerde transkripsiyon sonrası reseptörlerde gerçekleşen glikozilasyon ve fosforilasyonun, reseptör eşleşmesine olan etkilerinin araştırılmasının yanısıra çalışılacak diğer GPCRlerin bu tekniklerle incelenmesini mümkün kılacaktır. Proje sonucunda geliştireceğimiz floresan tekniklerin ve elde edeceğimiz sonuçların, ileriki çalışmalarda birçok GPCRnin eşleşmelerini, bu eşleşmelerin yapı-işlev ilişkilerini ve eşleşme için gerekli olan moleküler mekanizmaları anlamak için yararlı olacağını düşünüyoruz.