Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması

2017-12-31
Yerci, Selçuk
Özyurt, Zişan Irem
Bektaş, Gence
Soltanpoor, Wiria
Acar, Beran
Naghinazhadahmadi, Parisa
Hadibrata, Wisnu
Şahiner, Mehmet Cem
Koç, Mehmet
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri için yüksek kaliteye sahip silisyum 2) Güneş hücreleri için özgün sıyırma yöntemi ile elde edilmiş ince silisyum3) Güneş hücreleri için perovskite (CH3NH3PbI3)4) Silisyum üzerine üretilmiş tek kristal germanyum tabakaları5) Optik üst çevirim eldesi için erbiyum silikat
Citation Formats
S. Yerci et al., “Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61382.