Biyolojik Ağların Gaussian Grafiksel Modellerle Tahmininde Kopulaların Uygulanması ve Parametre Tahmini

Download
2017
Leon, De Alexander
Şeker, Tamay
Gazi, Parutçuoğlu Vilda
Wit, Ernst
Proje gerçekçi büyüklükteki karmasık biyolojik ag yapılarının sistem davranıslarını duraganhaldeyken modellenmesi ve model parametrelerinin Bayesci yaklasımlarla tahmin edilmesinikapsamaktadır. Modellemede kopula Gauassin grafiksel modeli (CGGM) kulanılmıs veparametre tahmini iseöncelikli olarak ters atlamalı Markov zinciri Monte Carlo yöntemiyleyapılmıstır.
Citation Formats
D. A. Leon, T. Şeker, P. V. Gazi, and E. Wit, “Biyolojik Ağların Gaussian Grafiksel Modellerle Tahmininde Kopulaların Uygulanması ve Parametre Tahmini,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrME1EVTE.