Fotovoltaik Güneş Gözelerinin Üretimine Yönelik Pirit Nanokristal Sentezi ve Karakterizasyonu

2015-12-31
Başvurusu yapılan bu araştırma teklifinin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mikro ve Nano Teknolojiler Programı ve Kimya Bölümleri’nde ortaklaşa yürütülmek üzere, fotovoltaik uygulamalarda kullanılmak üzere pirit nanokristallerinden güneş gözelerinin üretilmesini ve detaylı içyapı karakterizasyonunu içermektedir. DAP kapsamında, sunulan disiplinlerarası proje teklifi ile, geleneksel PV hücre malzemelerinin yerini alabilecek nanokristal pirit malzemesinin üretilmesi ve güneş gözelerinde ince film şeklinde kullanılmak üzere geliştirilmesi hedeflenmektedir. Pirit malzemesi uzun yıllardır bilinmesine rağmen, üretim ve yapısal hatalar nedeni ile yüksek verimlilikte güneş gözeleri oluşturulamamıştır. Fakat, özellikle son yıllarda nano boyutlarda ideal kristal yapıların üretimine dair tekniklerin gelişmesi ile, pirite olan ilgi tekrar canlanmış ve bu alanda yapılan yayın sayısında ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Pirit’in nano boyutlarda ve ideal kristal yapısı olan küp şeklinde üretilmesi ile kristal hatalarının ve sülfür dengesizliğinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu aşamada 100 nm’den küçük pirit kristalleri üretilerek detaylı bir karakterizasyon çalışmasına tabi tutulacaktır. Üretilen nano pirit yapılar, literatürde pirit PV hücre yapımında ilk kez uygulanacak olan Langmuir–Blodgett (LB) yöntemi ile yüzeye tutturulacak ve güneş pillerine dönüştürülebilir ince tabakalar oluşturulacaktır.

Suggestions

Merkez Kaboratuvar AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Özkan, Necati; Köksal, Serhat; Güzel, Ali; Behlülgil, Ahmet Kemal(2016-12-31)
ODTÜ Merkez Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılayan bir laboratuvar olarak çalışmaktadır. Bu hizmeti sunmak için gerekli olan sarf ve teçhizat alımlarının bir kısmı bu projeden elde edilen kaynak kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Zaman Çözülümlü Terahertz Spektrometre Geliştirilmesi (pompa/sonda Tekniği)
Altan, Hakan(2013-12-31)
Kapsam: Bu proje çalışmasında, laboratuvarlarımızda kurmuş olduğumuz THz spektroskop sistemleri ile farklı ölçüm yeteneklerini geliştirmeyi ve kazanmayı hedefliyoruz. Bu projede hedeflenen çalışmalar, zamana dayalı ölçüm tekniklerinin geliştirilmesine odaklanacaktır. Atmalı THz sistemleri ile dinamik ölçüm kabiliyetinin kazanılması, madde karakterizasyonu yapan bir çok araştırma grubu için önemli bir destek sağlayacaktır. Dinamik ölçüm yeteneği, elektromanyetik spektrumun diğer alanlarında hızlı darbe üre...
Katman Katman Kaplama Tekniği Kullanılarak Metal Nanoparçacıkları ile Analit Arasındaki Uzaklığın Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Saçılması Sinyallerine Etkisi
Ertaş, Gülay(2015-12-31)
Yüzeyde güçlendirilmiş Raman veya yüzeyde güçlendirilmiş floresan gibi yüzeyin optik özelliklerinden etkilenen teknikler ile ilgili çalışmalar, hem temel yönleri ile hem de nanoteknoloji, biyoanaliz ve klinik uygulamlarda geniş yer bulmaları nedeni ile çok önemlidir. Oldukça karmaşık modern cihazlar ile tek molekül tayinlerini yapılabilmekle birlikte, rutin biyomedikal uygulama alanları için Raman sinyallerinde artış sağlamak önemli olmaktadır.Bu proje kapsamında ara yüzey kalınlığının YGRS sinyallerine ola...
Toprağa Gömülü veya Engel Arkasına Gizlenmiş Hedeflerin Tespit ve Teşhisi İçin Yeraltı Radarı (GPR) Sinyal Simülasyonları, Önişleme ve Öznitelik Çıkarım Yöntemleri
Sayan, Gönül(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, gömülü ya da engel arkasındaki cisimlerin elektromanyetik yöntemlerle tespit ve sınıflandırılması problemi için önerilecek özgün önişleme ve öznitelik çıkarma yöntemlerinin başarımını gerçeğe yakın olarak tasarlanan benzetim (simülasyon) problemlerinin çözümü üzerinden değerlendirmektir.
Adsorplanmış moleküülerin NMR spektroskopisi ile incelenmesi
Üner, Deniz; Çalişan, Atalay; Halvaci, Veysi; Kahraman, Orhun; Yavuzyilmaz, Ezgi; Kaya, Deniz; Odabaşi, Selda(2017-12-31)
Masaüsütü NMR spektormetrelerinde daha önce hiç yapılmamış olan adsorplanmış moleküllerin dinamikleri, MAGRİTEK firmasından bu cihaz kiralanarak laboratuvarımzıdaki manifolda bağlanarak gerçekleştirilecektir. Katı yüzey üserine adsorplanmış moleküllere ek olarak, yüzeyinde doğal olarak hirdokarbon barındıran kömür de incelenecek yapılar arasındadır. Talep edilen bütçe cihazın bir yıllık kira bedelidir.
Citation Formats
M. Volkan and Y. E. Kalay, “Fotovoltaik Güneş Gözelerinin Üretimine Yönelik Pirit Nanokristal Sentezi ve Karakterizasyonu,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60993.