Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

MERLAB MOLEKÜLER BİYOLOJİ-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE MERKEZİ HEDEFLİ PROTEOMİK VE METABOLOMİK ÇALIŞMALARI İÇİN ALT YAPI GELİŞTİRME PROJESİ
Son, Çağdaş Devrim; Yalçın, Firdevs; Şeker, Tamay; Duru, Ürün; Gündüz, Harun(2018-12-31)
ODTÜ Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’nde mevcut alt yapının proteomik ve peptidomik çalışmaları için de kulanımını etkin hale getirmek için BAP-08-11-2014-013 projesi yürütülmüş, Merkezdeki mevcut cihaz alt ...
Merkez Laboratuvar ARGE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Özerinç, Sezer; Köksal, Serhat; Çam, İbrahim; Güzel, Ali; Behlülgil, Ahmet Kemal(2018-12-31)
ODTÜ Merkez Laboratuvar Türkiye’deki tüm araştırmacıların yaralanabileceği ve özel / kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılayan bir labora...
MERLAB MOLEKÜLER BİYOLOJİ-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE MERKEZİ’İNDE PESTİSİT VE FORENSİK –TOKSİKOLOJİK MADDELERİN TARANMASI İÇİN METOT OPTİMİZASYONU
Şeker, Tamay; Duru, Ürün; Yücel, Ayşe Meral(2016-12-31)
ODTÜ Merkez Laboratuvar kuruluş amacı itibariyle ODTÜ içi ve diğer üniversitelerden olduğu gibi endüstriden gelen analiz taleplerine mümkün olduğunca cevap vermektedir. Laboratuvarlara alınan sofistike cihazların işlevsel...
Merkez Kaboratuvar AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Özkan, Necati; Köksal, Serhat; Güzel, Ali; Çiçek, Nurhan; Behlülgil, Ahmet Kemal(2016-12-31)
ODTÜ Merkez Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini...
MERLAB MOLEKÜLER BİYOLOJİ-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE MERKEZİ PROTEOMİK- PEPTİDOMİK ALT YAPI GELİŞTİRME PROJESİ
Şeker, Tamay; Duru, Ürün; Biler, Ceren Nur; Özen, Can; Doğan, Tuğba(2016-12-31)
ODTÜ MERKEZ Laboratuvar, Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi bünyesinde oluşturulan Kütle Spektroskopi Laboratuvarı bir süreden beri ODTÜ içi ve dışına metabolomik analizleri çerçevesinde analiz yapmaktadır. M...
Genetik Modifiye Bt11 Mısır Ve Rr Soya Ürünlerinde Real-Time Pcr Tekniği Kullanılarak Saptama Ve Miktar Tayini Yöntemlerinin Gerçekleşmesi.
Yücel, Ayşe Meral; Bayraç, Ceren; Yılmaz, Remziye; Boy, Erdem; Mutlu, Pelin(2013-12-31)
Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay; Yılmaz, Remziye(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zam...
Ar-Ge Eğitim Ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karekterizasyonu.
Özkan, Necati; Behlülgil, Ahmet Kemal; Çam, İbrahim; Köksal, Serhat; Güzel, Ali(2013-12-31)
ODTÜ Merkezi Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerin...
Merkezi Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezinde Alt Yapının Güçlendirilmesi
Yücel, Ayşe Meral(2008-12-31)
4.1 Amaç ve gerekçe: Bu projenin amacı ODTÜ Merkezi Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezinde mevcut olan cihazların alt yapısının güçlendirilmesi ve analiz çeşitlerinin genişletilmesidir. Moleküler Bi...
Merkezi Laboratuvar : Ar-Ge Eğitim Ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Yücel, Hayrettin(2008-05-31)
Üniversitemiz Merkezi Laboratuvar , AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi, üniversitedeki araştırmacılara hizmet amacı ile kurulmuştur. DPT projesi çerçevesinde yürütülen proje çerçevesinde gelen ileri düzey cihazların önemli bir...