Yerel Voksel Ağları ile Beyin Sinyalleri Kullanarak Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi ve Otomatik Olarak Sınıflandırılması

2014-12-31
Yarman Vural, Fatoş Tunay
Ekmekci, Ömer
Velioğlu, Burak
Önal Ertuğrul, Itır
Firat, Orhan
Aksan, Emre
Bu projenin amacı, FMRG verisi kullanılarak, beyinde bilişsel süreçler sırasında işlenen bilgi ve işlem tiplerini tanıyabilen ve birbirinden ayırt etmeyi öğrenebilen bir makine öğrenme algoritması geliştirmektir. Üç seneye yayılarak devam edecek olan projede; kısa süreli bellek modellemesi üzerindeki bilişsel süreçleri inceleyen FMRG deneyi gerçekleştirilecek ve bu deney sonucu elde edilecek olan FMRG verileri kullanılarak deneydeki zihinsel süreçlerin modellenmesi ve sınıflanması için algoritmalar geliştirilecektir. Ayrıca, önerilmekte olan Yerel Voksel Ağları yöntemi literatürde yer alan diğer yöntemler ile karşılaştırılarak önerilen yöntemin gücü ve sınırları irdelenecektir. Önerilen yöntem ve mevcut popüler yöntemler, bu proje kapsamında yapılan deneylerden elde edilen nöral veriler üzerinde çalıştırılacaktır. Geliştirilen yöntem ve bu alanda yoğunlukla kullanılan diğer algoritmalar, web tabanlı bir paket haline getirilecek ve araştırmacıların hizmetine açılacaktır. Böylece, ÇVPA konusunda çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için bir yazılım aracı geliştirilmiş olacaktır
Citation Formats
F. T. Yarman Vural, Ö. Ekmekci, B. Velioğlu, I. Önal Ertuğrul, O. Firat, and E. Aksan, “Yerel Voksel Ağları ile Beyin Sinyalleri Kullanarak Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi ve Otomatik Olarak Sınıflandırılması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61921.