Doğrusal Sistemlerin Paralel Bilgisayarlarda Çözümü.

2013-12-31
Aritmetik işlemlerin yonga dışındaki bellek referanslarından (ve haberleşmeden) çok daha fazla zaman alıcı olduğu çok çekirdekli mimarilerin yaygınlaşması ile yüksek başarım elde etmek için bu tür mimari özellikleri de göz önünde bulunduran algoritmalar geliştirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Diğer bir deyişle bilim ve mühendislik uygulamaları geliştirenlerin ihtiyaçları olan iyi tasarlanmış kütüphanelerin bulunması günümüzde iyi tasarlanmış derleyiciler ve diğer başarım arttırıcı araçlar kadar önem taşır. Bu tür kütüphaneler yazılım geliştiricilerin çeşitli paralel hesaplama platformlarda önemli hızlanmalar elde etmelerini kolaylaştırır. Yoğun dorusal cebir için yüksek başarımlı sayısal algoritmalar olgun bir alan iken, seyrek doğrusal cebir algoritmaları alanında bir takım zorluklar, başta çok çekirdek ve küme mimarisi olmak üzere, bulunmaktadır. Bu projede bu zorlukları ele alıp önüne geçmeyi sağlayacak algoritmalar öneriyoruz. Bu projenin konusu birçok hesaplamalı bilim ve mühendislik uygulamalasında ortaya çıkan hayati öneme sahip genel seyrek doğrusal sistemlerin çözmek için ölçeklenebilir paralel algoritmalardır. Algoritmalarımız, ön sonuçlara ve tahminlerimize göre, çok çekirdekli ve küme mimarilerinde o mimariler için özel olarak geliştirilmiş diğer dogrusal cebir kütüphanelerinden daha iyi başarım elde etmektedir. Bu projedeki araştırma ve geliştirme hedeflerimiz aşağıdaki sekilde özetlenebilir: • Doğrusal sistemlerin çözümü için yeni ölçeklenebilir algoritmalar tasarlanması • Bu algoritmaların yeni mimarilerde kullanılacak şekilde tasarlanması • ve bu algoritmaların mühendislik ve bilim alanlarında ortaya çıkan problemlerde uygulanması Bu koşut seyrek doğrusal sistem çözücüleri büyük ölçekli hesaplamalı bilim ve mühendislik uygulamaları olan hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve yapısal mekanik, yanma bilgisayar modellemesi, sayısal elektromanyetik ve petrol rezervuar simülasyonu gibi uygulamalarda kullanılıcaktır. Bizim koşut doğrusal sistem çözücülerin getirisi kapalı methodlar kullanıldıgı durumlarda çözüm zamanı azaltmaya yardımcı olmaktır. Ek olarak, bu çözücüler sayısal optimizasyonlarda ortaya çıkan büyük ölçekli semer noktası ile ilgili problemlerde etkili algoritmalar olacaktır. Geliştirdiğimiz yöntemleri Ulusal ve uluslararası bilimsel topluluk'da kabul görmesini sağlamak hedeflerimizin arasındadır. Ayrıca bu algoritmaların endüstriyel uygulamalarda kullanılmasını sağlamak da ulaşmak istediğimiz sonuçlardan birisidir.

Suggestions

OPTIMAL BATTERY SIZING FOR ELECTRIC VEHICLES CONSIDERING BATTERY AGEING TO MINIMIZE THE TOTAL COST OF THE POWER TRAIN COMPONENTS AND CONSUMED ENERGY
Gezer, Ali; Ünver, Baki Zafer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-8-04)
Due to environmental issues such as emission of carbon gases, massive energy consumption, depleting natural resources regarding the internal combustion engine (ICE) based vehicles, electric vehicles (EVs) have caught more and more attention. To make EVs feasible and common, the batteries' high cost and performance degradation problems have to be overcome. The degradation of the battery regarding both energy capacity and power capability is highly dependent on conditions of utilization. Inspired by the liter...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikl...
Doğrusal Olmayan Difüzyon-Konveksiyon-Reaksiyon Denklemlerinin ve Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Uyarlamalı, Kesintili Galerkin Yöntemleriyle Çözümü
Karasözen, Bülent; Murat, Uzunca(2013-12-31)
Bu projede doğrulasl olmayan adveksiyon ağırlıklı difüzyon denklemleri ve en iyilemeli kontrolü problemleri, zaman ve uzay değişkenlerinde uyarlamalı (adaptiv) ağlar ve kesintili Galerkin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülecektir.
Çocuklar için Tasarlarken Birbirinden Öğrenmek: Tasarımda Disiplinler Arası İş Birliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disiplin...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Citation Formats
M. Manguoğlu and E. S. Bölükbaşı, “Doğrusal Sistemlerin Paralel Bilgisayarlarda Çözümü.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61825.