ODTÜ Küresel Kalkınma Öğrenme Ağı Ofisi Kurulması

2016-12-31
Dünya Bankası tarafından başlatılmış olan Küresel Kalkınma Öğrenme Ağı (Global Development Learning Network – GDLN) birçok saygın enstitünün sürdürülebilir kalkınma için bilgi üretimi ve paylaşımını sağlamak amacıyla biraraya gelip ileri uzaktan öğrenme teknolojilerini kullanarak kurslar, seminerler ve diğer öğrenme etkinlikleri sunmaktadır. Giderek büyümeyi hedefleyen bu ağ içinde ODTÜ olarak 2005 yılından beri GDLN ECA (Europe and Central Asia) yapılanmasında yer almakta ve aktif olarak görevler üstlenmekteyiz. Bu yılın Temmuz ayı başında yapılan toplantılar sonrasında bölgede yer alan üyelerin oylarıyla üniversitemiz Regional Secreteriat (Bölge sekreterliği) görevi yanısıra ECA bölgesinde Board Member (Yönetim Kurulu Üyeliği) ve ayrıca ECA bölgesini temsilen Global Board Representative (Bölge Temsilcisi)görevlerine seçilmiştir. Üniversitemizin potansiyelini uluslararası arenada ortaya koymak için fırsatlar oluşturması bakımından bu ağ içerisinde seçilmiş olduğumuz görevler önemli olabilir. Uluslararası kurumlarla (diğer üniversiteler, eğitim ve araştırma kurumları, STK’lar, yerel yönetimler vb.) toplumsal hizmet alanında ortak projeler geliştirilmesi ve bunun için gerekli idari desteğin oluşturulacak bir ofis/birim tarafından sağlanması bu stratejik planda yer almaktadır. Bu projenin amacı bu ağ içinde ODTÜ nün üstleneceği görevlerin yürütülmesini üstlenecek bir birimin oluşturulması için çerçeve yapı ve finansal kaynak oluşturmaktır.
Citation Formats
T. Gürbüz, A. Oran, and N. Gürbüz, “ODTÜ Küresel Kalkınma Öğrenme Ağı Ofisi Kurulması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59736.