Internet ve Bilişim Teknolojilerinin Doğru ve Etik Kullanımına yönelik Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanımının Biçimsel Değerlendirilmesi

2014-12-31
Küresel gelişimin belki de en önemli boyutu olan İnternet ve iletişim teknolojilerindeki gelişim bazı toplumsal riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu toplumsal riskler özellikle genç nüfus üzerinde ciddi bir tehdit unsuru oluşturmakta, hatta bazen devlet düzeyinde tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Bu gerçekten hareketle bu projenin amaçları şu şekilde sıralanabilir:1. Okul öncesi ve ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin kullanımına yönelik olarak İnternetin ve sosyal ağların doğru ve etik kullanımına yönelik dijital öykülerin hazırlanması,2. Hazırlanan bu öykülerin belirlenen kullanıcılar üzerinde kullanılması ve geribildirimler yönünde geliştirilmesi,3. Etkinliği sınanmış dijital öykülerin MEB tarafından geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden tün Türkiye’nin kullanımına açılması.

Suggestions

Bilim Merkezleri’nde Sergilenen Deney Aletleri ile Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesi
Tahancalıo, Semra; Huvaj Sarıhan, Nejan; Şentürk, Eray(2014-12-31)
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler fen eğitiminin tüm uluslar için ne kadar önemli olduğunu günden güne ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bir çok ilköğretim ve lise öğrencisi fen derslerinin sıkıcı, öğrenilmesi zor ve pratik olmadığını düşünmektedir (Barbmy, Kind ve Jones, 2008; Lyons, 2006). Pedretti 2004’te yayımlanan araştırma raporunda bu duruma şaşırmamamız gerektiğini, çünkü fen derslerinin ezberlenilmesi gereken, günlük hayatla ilişkisi kurulmayan bilgiler yığını şeklinde verildiğini ortaya koymuşt...
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri
Kondakçı, Yaşar; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Keleş, Elif(2018-12-31)
Göçmen ve mültecilerin eğitim deneyimleri sosyal bilimlerin değişik alanlarında geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen yükseköğretim düzeyinde konu nispeten daha az çalışılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde, mülteciler eğitim yaşamlarının önemli bir kısmını başka bir ülkede geçirdiklerinden, geldikleri ülkelerin eğitim sistemine erişimleri, hakim uygulamalara alışmaları ve yeni sistemde bir başarı yakalamaları zorlu olmaktadır. Bu çalışma göçmen, sığınmacı ve mültecilerin yükseköğrenime erişimleri ve yük...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi
Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2015-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı sosyal ağların öğretim-öğretmen-öğrenci boyutuyla bütünsel olarak ele alıp incelemek ve bu ortamların eğitimi nasıl etkilediğini anlamaktır. Elde edilecek bulgulara dayanarak öğretmenlere bu ortamları derslerinde nasıl kullanabilecekleriyle ilgili yöntemler sunmak ve hem öğretmen hem de öğrencilere karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili pro-aktif çözüm önerileri sunmaktır.
Tenisçilerde ve spor yapmayanlarda sezinleme zamanı: Yorgunluk, uyarı hızı ve cinsiyet etkisi
Kirazcı, Sadettin; Devrilmez, Erhan; Golshaei, Bahman(2018-12-31)
Bu proje ile Tenis sporu yapan bireylerin karar verme süreçlerinden en önemlilerinden bir tanesi olan sezinleme ve reaksiyon zamanlarını etkileyen bazı değişkenlerin etkisi incelenecektir. Seçilen bu değişkenler yorgunluk, uyarı hızı ve cinsiyettir. Çalışma ile ayrıca spor yapmayanlar ile tenis sporu yapanlar kıyaslanacaktır.
Citation Formats
İ. S. Yıldırım and S. Kilis, “Internet ve Bilişim Teknolojilerinin Doğru ve Etik Kullanımına yönelik Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanımının Biçimsel Değerlendirilmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59734.