Hide/Show Apps

Internet ve Bilişim Teknolojilerinin Doğru ve Etik Kullanımına yönelik Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanımının Biçimsel Değerlendirilmesi

2014-12-31
Yıldırım, İbrahim Soner
Arslan, Okan
Kilis, Selcan
Küresel gelişimin belki de en önemli boyutu olan İnternet ve iletişim teknolojilerindeki gelişim bazı toplumsal riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu toplumsal riskler özellikle genç nüfus üzerinde ciddi bir tehdit unsuru oluşturmakta, hatta bazen devlet düzeyinde tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Bu gerçekten hareketle bu projenin amaçları şu şekilde sıralanabilir:1. Okul öncesi ve ilkokul 1 ve 2. Sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin kullanımına yönelik olarak İnternetin ve sosyal ağların doğru ve etik kullanımına yönelik dijital öykülerin hazırlanması,2. Hazırlanan bu öykülerin belirlenen kullanıcılar üzerinde kullanılması ve geribildirimler yönünde geliştirilmesi,3. Etkinliği sınanmış dijital öykülerin MEB tarafından geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden tün Türkiye’nin kullanımına açılması.